Optiskkoherenstomografi för vävnadsdiagnostik

Bild på ett mikroskop och två digitala bilder på hud sedda i mikroskop.

Optisk koherenstomografi (OCT) ger högupplösta (~10 μm) 2D- och 3D-bilder från ytan och mikrostrukturerna för vävnad under ytan med ett maximalt djup på 3 mm och en yta på 1 cm2. OCT har hittills använts i den kliniska rutinen inom oftalmologi och kardiovaskulär avbildning och har stora möjligheter för ytterligare translationell forskning och implementering på andra kliniska områden. I detta projekt undersöks OCT:s potentialer för intraoperativ och postoperativ(laboratorie-)vävnadsdiagnostik. Studien av OCT: s potential för sköldkörtelpatologisk diagnos är befintlig i nedanstående publikationslista.

Publikationer:

Projektmedlemmar

Organisation