Omställning mot elektrifierade godstransporter

Laddningsstation för elbilar på en bakgrund av en lastbil
Scharfsinn86/ Istock

En omställning till elektriska godstransporter ses som ett stort och viktigt steg för att minska branschens påverkan på klimatet. Hur godstransportsystemet ändras och vilken påverkan den nya tekniken har beror på vilken typ av transportsystem som man fokuserar på. 

Exempelvis kan förutsättningarna och begräsningarna vara olika beroende om man fokuserar på leveranser i städer, regionala transporter eller långa och tunga transporter. Nedan presenteras två elektrifieringsprojekt som har olika inriktning där avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling är med som forskarpart.

Projekten kallas för REEL och E-charge och gemensamt för båda projekten är att de sträcker från 2021-2024 och sker inom programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). REEL projektleds av Closer/Lindholmen Science Park och E-charge projektleds av Lindholmen Science Park.

REEL och E-Charge

REEL

REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till regionala elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Inom satsningen etableras, opereras och utvärderas ett 60-tal olika regionala logistikflöden i varierande typer av köruppdrag. Projektet adresserar exempelvis frågeställningar så vilka effekter en omställning till elektrifierade transporter ger, hur företags affärsmodeller påverkas samt design och placering av laddinfrastruktur.

Logistik- och kvalitetsutveckling är främst med i ett arbetspaket som fokuserar på affärsmodeller och finansieringsmodeller. Arbetet inkluderar hur ser affärsmodeller ut för olika aktörer i transportsystemet och hur de påverkas vid en övergång till elektrifierade regionala godstransporter.

E-charge

Fokus i E-charge är de riktigt långa godstransporterna (längre än 50 mil). Inom ramen för projektet ska fordon testas på ett antal utvalda flöden och de ska laddas med bland annat högeffektsladdning. Parter i projektet inkluderar Scania, Volvokoncernen, ABB, Cirkle K, OKQ8, ICA Sverige AB, DB Schenker, Tommy Nordberh Åkeri samt Vattenfall och andra energibolag och elnätsägare. Flertalet forskare från Swedish Electromobility Centre (SEC) är involverade i projektet och Lindholmen Science Park projektleder och koordinerar projektet.

Logistik- och kvalitetsutveckling är representerade inom SEC och är involverade i projektet. Fokus kommer vara att studera vilka effekter omställningen har på logistiksystemet i termer av kostnad och leveransservice.

Mer information om projekten finns på Vinnovas webbsida och Lindholmen Science Park webbplats.

Video

E-Charge

Inom E-Charge samarbetar 14 parter med att utveckla, testa och demonstrera batterielektriska, långväga lastbilstransporter. Testerna kommer att ske i verkliga logistikflöden i Sverige och laddningen anpassas efter förarnas kör- och vilotider. I samverkan utforskas systemlösningar som kan skalas upp och accelerera utvecklingen mot mer hållbara transporter. I projektet deltar ABB, Chalmers, Circle K, DB Schenker, ICA, OKQ8, Lindholmen Science Park, Linköping Universitet, Lunds Universitet, Scania, Tommy Nordbergh Åkeri, Uppsala Universitet, Vattenfall, Volvo

Relaterad forskning

Organisation