Samlastningsterminaler för en förbättrad citylogistik

Jag forskar och undervisar inom hållbar logistik.

Undervisning

Jag undervisar inom logistik på avancerad nivå för civilingenjörsstudenter och civilekonomer. Undervisningen har exempelvis inkluderat kurser inom hållbara logistiksystem, logistikprojekt samt examensarbeten.

Forskning 

Min forskning har utgångspunkten i hållbar logistik, mer precist citylogistik. Citylogistik handlar om hur dagens städer kan förbättras med hjälp av logistik, hur negativa effekter från godstransport kan reduceras. I min forskning har jag valt att studera en typ av samlastningsterminal utifrån ett affärsmodellsperspektiv där jag fokuserar på tjänster, kundbehov och värdeskapande. 

 

Hösten 2018 fick jag IEI:s resestipendium
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Handledare
Visa/dölj innehåll

Närliggande verksamheter
Visa/dölj innehåll