Klimatsmarta transporter

Flygperspektiv på en bil som kör ner en väg genom skogen
   AscentXmedia

Klimatsmarta transporter är ett högaktuellt område som är under stark utveckling såväl forskningsmässigt som i praktiken. Vår forskning handlar om hur logistiksystem bör utformas och styras för att bli mer hållbara.

Vår forskning kretsar i vid bemärkelse kring hållbara logistiksystem. Sedan 1990-talet har vi sett området utvecklas från en undanskymd delfråga av tveksam betydelse tills idag, när miljö och hållbarhet blivit centrala begrepp för logistiken i såväl näringslivet, samhället och forskningen. Forskargruppen har en bred kompetens inom området, med sammanlagt över 100 års forskningserfarenhet.

Logistik är viktigt för ett fungerande samhälle, där varor ska nå sina destinationer hos företag, offentliga organisationer och hos konsumenter. Logistiksystem belastar samtidigt klimat och miljö, vilket gör att behoven och belastningarna måste studeras som en helhet. Det är så vi forskar. Vi ser behoven från kunderna som förutsättningar för logistiksystemet, vilket i sin tur ger konsekvenser i transportsystemet och i aktörsamarbeten. Konsekvenserna beskriver vi ofta i termer av kostnader, lönsamhet, konkurrenskraft, miljö- och klimateffekter, samt sociala perspektiv – vilket ibland kallas Triple Bottom Line.

Vi arbetar på många olika sätt aktivt tillsammans med företag i försörjningskedjan (tillverkande företag, handelsföretag), transportindustrin och andra organisationer. Vi bygger forskningen kring intressanta utmaningar hos enskilda aktörer eller där vi hittar spännande samarbeten. Ibland observerar vi det vi studerar, vi intervjuar personer med djup kunskap och olika perspektiv, och ofta forskar vi interaktivt med de organisationer vi möter – vi reflekterar tillsammans och kan bidra till aktiv problemlösning. 

Video om Last mile delivery

Klimatsmarta transporter – Last Mile Delivery

Klimatsmarta transporter är ett högaktuellt område som är under stark utveckling såväl forskningsmässigt som i praktiken. Vår forskning handlar om hur logistiksystem bör utformas och styras för att bli mer hållbara.

Forskningsområden inom klimatsmarta transporter

Vill du samarbeta med oss?

Forskare inom klimatsmarta transporter

Organisation