Klimatsmarta transporter

Flygfoto över Linköpings universitet
  

Klimatsmarta transporter är ett högaktuellt område som är under stark utveckling såväl forskningsmässigt som i praktiken. Vår forskning handlar om hur logistiksystem bör utformas och styras för att blir mer hållbara med minskad miljöbelastning som resultat.

Med vårt företagsperspektiv på system för godstransporter följer frågeställningar kring organisation och företags samarbeten med andra företag och organisationer, och avvägningen mellan miljöpåverkan och ekonomiska aspekter är en viktig del av vår analys. Transport- och logistikföretagens tjänsteutveckling och CSR-arbete är en del av detta, liksom affärsmodeller för citylogistik.

Vår forskning inom området fokuserar på:

  • Affärsmodeller för grönare logistik och för citylogistik,
  • Miljömässigt och socialt ansvarstagande i logistikbranschen,
  • Hållbara försörjningskedjor,
  • Utveckling av grönare logistiktjänster.

ForskningVisa/dölj innehåll

Pågående forskning

Närliggande forskning

Vill du samarbeta med oss?Visa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll