Elektrifierade transporter i logistiksystemet

Omställning till elektrisk fordonsteknik har stor potential att minska klimatpåverkan från godstransporter.

Ny fordonsteknik ställer nya typer av krav på hur transportsystemen planeras. Centrala frågor vi fokuserar på är hur kostnaden påverkas, hur leveransservicen ändras samt vilka nya typer av samarbeten med aktörer som krävs för att en omställning ska vara möjlig. Elektrifiering av godstransporter är relevant vid olika typer av transporter, exempelvis stadsleveranser, transporter i hamnområden, regionala transporter samt långväga transporter. Beroende på typ av system som elektrifieras kommer olika typer av krav och förutsättningar finnas, något som är viktigt att ta hänsyn till för att en storskalig omställning ska vara möjlig.

Elektrifierade transporter i logistiksystemet är ett av åtta forskningsområden inom klimatsmarta transporter.

Forskningsprojekt

Läs mer om klimatsmarta transporter

Läs mer om logistik- och transportforskning vid LiU

Organisation