Pedagogikdagen 2024

Abstract illustration av människor i olika rum, illustrerat i olika oranga fyrkanter över ljusblåbakgrund.
Foto: AI-genererad illustration, DALL-E2 och Adobe Photoshop. Redigerad av Julius Norrbom.

Pedagogikdagen är en årlig konferens vid LiU där undervisande personal får möjlighet att utbyta erfarenheter och inspirera varandra inom frågor kring högskolepedagogik och -didaktik. Pedagogikdagen 2024 äger rum den 13 mars på Visualiseringscenter C i Norrköping och temat är "(O)kritiskt tänkande".

Kritiskt tänkande är en grundläggande förmåga som ger oss förmågan att analysera, ifrågasätta och förstå information på djupet. Det handlar om att vara öppen för olika perspektiv, att ifrågasätta källor och att utvärdera argument innan man drar slutsatser. Genom att utveckla kritiskt tänkande kan vi undvika att falla för desinformation och vilseledande påståenden. Däremot är (o)kritiskt tänkande när vi antingen accepterar information okritiskt eller konstant ifrågasätter utan rimlig grund. Att vara alltför kritisk kan leda till skepticism som hindrar förståelse och framsteg. Å andra sidan kan bristande kritiskt tänkande leda till att vi blint följer falska påståenden. Balansen mellan kritiskt och öppet tänkande är avgörande för en välinformerad och analytisk syn på världen. Det är vår uppgift att aktivt odla vår förmåga att tänka kritiskt och att vara medveten om våra egna tendenser mot (o)kritiskt tänkande för att fatta välgrundade beslut och bilda en sund uppfattning.

AI-genererade texter, enorma informationsflöden i såväl traditionella som sociala medier, nättroll och spökskrivare, polarisering (och mycket annat), skapar nya möjligheter och utmaningar för oss i vår roll som universitetslärare. De sätter vårt kritiska tänkande, liksom studenternas och vår egen akademiska integritet, på prov. Hur kan vi, i vår roll som universitetslärare, förhålla oss till dessa möjligheter och utmaningar i undervisning och vid examination? Behöver vi stärka studenternas – och kanske vår egen – förmåga till kritiskt tänkande och källkritik? Hur kan vi i så fall göra det?

På Pedagogikdagen 2024 bjuder vi in till en dag då vi tillsammans får möjlighet att reflektera över och diskutera (o)kritiskt tänkande och hur vi som universitetslärare kan förhålla oss till den snabba tekniska utveckling som sätter det på prov. Och förresten – insåg du att texten i första stycket ovan inte är skriven av oss som bjuder in till Pedagogikdagen utan av Chat-GPT?


Anmäl ditt bidrag till Pedagogikdagen 2024

AI-generad video, DALL-E2, Adobe Photoshop och GEN-2. Redigerad av Julius Norrbom.

Varmt välkommen den 13 mars!

Vi välkomnar dig att anmäla ett abstract som bidrar att belysa temat för Pedagogikdagen 2024: (O)kritiskt tänkande.

Ditt bidrag kan till exempel vara en presentation, demonstration, seminarium, workshop eller "prova-på-tillfälle". Det finns möjlighet att välja tidslängd på din aktivitet (20, 30 eller 40 min) och önska lokaltyp (gradängsal eller platt sal möblerad för arbete/diskussion i smågrupper), samt att dela material som deltagarna kan ta del av före Pedagogikdagen.

Sista dag för anmälan är 19 januari 2024. Inskickade bidrag bedöms av en programgrupp och accepterade bidrag kommer att meddelas senast 9 februari 2024. Som LiU-anställd kan du anmäla ditt bidrag via detta formulär. Du som saknar LiU-id är du fortfarande välkommen att anmäla ditt bidrag, du gör det då genom att mejla till didacticum@liu.se.

Keynotes Pedagogikdagen 2024

En person iklädd vit t-shirt och svarta jeans står framför en grå bakgrund.
Foto: Mattias Bardå.

Emma Frans

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. I sociala medier har hon lyckats skapa sig en stor plattform genom att på ett träffsäkert och humoristiskt sätt förmedla kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. Hon är dessutom en återkommande gäst i TV och radio.

Emma är författare till fem populärvetenskapliga böcker och har tilldelats en mängd priser och utmärkelse, bland annat Stora Journalistpriset och Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.

Pedagogikdagen 2024 äger rum på Visualiseringscenter C

Återblick: Pedagogikdagen 2023

Pedagogikdagen arrangeras av Didacticum