Campus Universitetssjukhuset, US

Sammanvävt med sjukhusverksamheten.

Campus Universitetssjukhuset (US) vid Linköpings universitet ligger på gångavstånd från Linköpings centrum och inte långt från det vackra eklandskapet i Tinnerö. Som namnet antyder är campusområdet integrerat med Universitetssjukhuset i Linköping. Här finns utbildningar och forskning inom medicin, vård och folkhälsa samt en del teknisk forskning som gränsar till den medicinska.

Kartor och turistinformation

Sökbar karta för alla campus

Karta över Campus US (Googlekarta)

Turistinformation om Linköping

Längre ned på sidan finns också en karta i pdf-format.Rundtur på Campus US

Ingång 65 från insidan / Entrance 65 from the inside

Från Lasarettsbacken i norra delen av sjukhusområdet når du många av Campus US lokaler. Ingång 65 är den tidigare huvudentrén och leder bland annat in till Medicinska biblioteket.  Fotograf David Einar

Fasaden på hus 511 / 511 Building facade

I nya hus 511 finns områdets största hörsal, lärosalar, grupprum, studentservice, studieplatser och en hel del annat. Huset invigdes i augusti 2015 och en innergård förenar det med gamla hus 001. Åt sydväst har huset en skimrande glasfasad skapad av den amerikanske konstnären Spencer Finch, som även är mannen bakom konstverket vid Minnesmuséet vid Ground Zero i New York. Thor Balkhed

Arbete på CMIV / Work at CMIV

Norra entrén till sjukhuset har byggts om och öppnade igen i januari 2016. På våningen under entréplan finns flera undervisningslokaler. Härifrån når du också centrumet CMIV (bilden), som bedriver framstående forskning inom medicinsk bildvetenskap och visualisering.  David Einar Nygren

Inne i Kårhuset Örat / Inside Kårhuset Örat Building

Kårhuset "Örat" har fått sitt namn av att byggnaden tidigare innehöll avdelningen för hörselvård och teknisk audiologi. På dagarna är huset café och lunchrestaurang. Kvällstid förvandlas det ibland till pub och festlokal.  Fotograf David Einar

Studenter på Clinicum / Students at Clinicum

I Clinicum får studenter möjlighet att träna kliniska färdigheter i en säker och trygg miljö.  Peter Karlsson

Karta över Campus US

Kontaktuppgifter och besöksinformation

Övriga campus