Om The Posthumanities Hub

Gul lav på sten

För natur, vetenskap och teknik till humaniora och mer-än-mänskliga insikter till folk sedan 2008.

The Posthumanities Hub är en forskargrupp med fokus på feministisk posthumaniora som grundades vid Linköpings universitet och leds av Cecilia Åsberg. Det är också en livlig gemenskap för mer-än-feministisk forskning, för doktorandutbildning, postdok-träning, undervisning och nätverkande över flera universitet. Till exempel så hystes ”Hubben” mellan 2018 och 2021 vid KTH i Stockholm när Åsberg var gästprofessor där. Sedan starten 2008 vid LiU (med en Darwin Day vid Tema Genus) har gruppen och den betydligt bredare plattformen sammanfört forskare från olika universitet och verksamhetsområden. Som en sådan okonventionell forskargrupp så har Hubben blivit en nationell och internationell plattform för spetsig och integrativ tvärvetenskap med samhällsrelevans, miljöorienterad humaniora och mer-än-mänsklig humanvetenskap i samverkan.

Som ett nätverk av nätverk för fältfilosofiska experiment i vardagen mellan vetenskap och konst driver vi avancerad kulturkritik och feministisk kreativitet. Hubben hyser forskarseminarier och offentliga event, gästforskare, gästkonstnärer och en lång rad individuella och gemensamma projekt. Utifrån principer om samarbete och gemensamt utforskande av specifika fall och problemställningar har Hubben fört in det icke-mänskliga (natur, djur, teknik), det humaniserade och de avhumaniserade till den nya, samhällsrelevant humanioran och integrativa insikter till folk i samhället.

Vår transformativt tvärvetenskapliga forskning har finansierats från olika källor, som Europeiska, nordiska och svenska vetenskapsråd (ERC, VR, Formas, RJ), stiftelser som Wallenberg (MAW) och Åke Wiberg, LiU och KTH. Vi specialiserar oss på det mänskliga och mer-än-mänskliga tillståndet och rekalibrerar feministiska och materialistiska filosofier och metodologier för att möta samtidens utmaningar. Detta innefattar forskning i miljöorienterad humaniora, kritiska djurstudier, historiska kulturstudier av vetenskap och teknik i samhället, AI och nya medier, medborgarforskning, digital humaniora, kroppsstudier, medicinsk humaniora samt posthuman, a-human, inhuman och icke-mänsklig etik, trans- queer- och avkolonialiserande teori-praktiker. Gemensamt över dessa ämnen har vi en förståelse för att en utsatt och föränderlig värld inte längre tål traditionella akademiska disciplinuppdelningar och territorialism som gör kultur till humanioras domän och natur till naturvetenskapernas. Istället bryggar vi över natur och kultur för att möta upp med samhällets utmaningar vad gäller hållbarhet och hur vi kan bli bättre förfäder/förmödrar till framtida generationer, kreativ AI och ny biologi, miljöförändringar och minskad biologisk mångfald. Vi gör det nyfiket, kritiskt, kreativt och i samarbete.

Webbplats

Kontakt

Relaterade länkar

Eco- and bioart labs logotyp.

The Eco- and Bioart Lab

The Eco- and Bioart Lab (EBL, eller Miljö- och biokonst laboratoriet) förbinder konstnärer, konstnärliga forskare och andra utövare samt doktorander vars praktik och forskning fokuserar på konst och miljö i sin bredaste förståelse.

En petriskål, innehållande E. coli-cellkolonier modifierade med grönt fluorescerande protein (GFP). Petriskålen placeras på en transilluminator.

The Eco- and Bioart Research Network

The Eco- and Bioart Research Network kopplar samman forskare och konstnärer i syfte att skapa transversella dialoger med fokus på hur eko- och biokonst möjliggör nya tankesätt och föreställningar om mänskliga/icke-mänskliga relationer och framtider.


Eco bioart research network
GEXCEL

GEXcel International Collegium

GEXcel International Collegium är en mötesplats för excellenta genusforskare, och syftar till att utveckla transnationell, intersektionell genusforskning. GEXcel är ett samarbete mellan Linköpings, Karlstad och Örebro universitet.


Till GEXcel International Collegium
En hand som greppar jord.

Humus Economicus Collaboratory

We will gather artists, scientists, environmental-, urban-, gender-, and heritage scholars, and connect with a growing number of soil stewards to counteract what we have come to call soil blindness, inspired by the evocative term plant blindness.


Humus Economicus Collaboratory
Flera arter av epifytlök  som växer på stammen av ett träd.

International Network for ECOcritical and DECOlonial Research

International Network for Ecocritical and Decolonial Research är en plattform för forskare, konstnärer och aktivister vars arbete kombinerar ekokritiska perspektiv på miljön med dekolonial kritik och teoribildning.


International Network for Ecocritical and Decolonial Research
Svartvitt fotografi av en epifytlök som växer på stammen av ett träd.

Queer Death Studies Network


Queer Death Studies Network

The Seed Box - ett internationellt samarbete för miljöorienterad humaniora

I en värld av stegrad klimatpåverkan kan vi inte längre föreställa oss natur som avskild från kultur. EHC är en naturkultur-forskning som problematiserar dominerande miljöberättelser och bygger broar mellan disparata discipliner.


The Seed Box

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation 'Glocal Pharma: international brands and the imagination of local masculinity'
Ericka Johnson, Ebba Sjögren, Cecilia Åsberg (2016)
Omslag för publikation ''
Cecilia Åsberg, Tara Mehrabi (2016)

Macmillan Interdisciplinary Handbooks: Gender: Nature

Omslag för publikation ''
Cecilia Åsberg, Astrida Neimanis, Johan Hedrén (2015)

Ethics and the Environment , Vol.20 , s.67-97

Organisation