Om The Posthumanities Hub

Posthumanities hub logo.

För natur, vetenskap och teknik till humaniora och mer-än-mänskliga insikter till folk sedan 2008.

The Posthumanities Hub är en forskargrupp med fokus på feministisk posthumaniora som grundades vid Linköpings universitet och leds av Cecilia Åsberg. Det är också en livlig gemenskap för mer-än-feministisk forskning, för doktorandutbildning, postdok-träning, undervisning och nätverkande över flera universitet. Till exempel så hystes ”Hubben” mellan 2018 och 2021 vid KTH i Stockholm när Åsberg var gästprofessor där. Sedan starten 2008 vid LiU (med en Darwin Day vid Tema Genus) har gruppen och den betydligt bredare plattformen sammanfört forskare från olika universitet och verksamhetsområden. Som en sådan okonventionell forskargrupp så har Hubben blivit en nationell och internationell plattform för spetsig och integrativ tvärvetenskap med samhällsrelevans, miljöorienterad humaniora och mer-än-mänsklig humanvetenskap i samverkan.

Som ett nätverk av nätverk för fältfilosofiska experiment i vardagen mellan vetenskap och konst driver vi avancerad kulturkritik och feministisk kreativitet. Hubben hyser forskarseminarier och offentliga event, gästforskare, gästkonstnärer och en lång rad individuella och gemensamma projekt. Utifrån principer om samarbete och gemensamt utforskande av specifika fall och problemställningar har Hubben fört in det icke-mänskliga (natur, djur, teknik), det humaniserade och de avhumaniserade till den nya, samhällsrelevant humanioran och integrativa insikter till folk i samhället.

Vår transformativt tvärvetenskapliga forskning har finansierats från olika källor, som Europeiska, nordiska och svenska vetenskapsråd (ERC, VR, Formas, RJ), stiftelser som Wallenberg (MAW) och Åke Wiberg, LiU och KTH. Vi specialiserar oss på det mänskliga och mer-än-mänskliga tillståndet och rekalibrerar feministiska och materialistiska filosofier och metodologier för att möta samtidens utmaningar. Detta innefattar forskning i miljöorienterad humaniora, kritiska djurstudier, historiska kulturstudier av vetenskap och teknik i samhället, AI och nya medier, medborgarforskning, digital humaniora, kroppsstudier, medicinsk humaniora samt posthuman, a-human, inhuman och icke-mänsklig etik, trans- queer- och avkolonialiserande teori-praktiker. Gemensamt över dessa ämnen har vi en förståelse för att en utsatt och föränderlig värld inte längre tål traditionella akademiska disciplinuppdelningar och territorialism som gör kultur till humanioras domän och natur till naturvetenskapernas. Istället bryggar vi över natur och kultur för att möta upp med samhällets utmaningar vad gäller hållbarhet och hur vi kan bli bättre förfäder/förmödrar till framtida generationer, kreativ AI och ny biologi, miljöförändringar och minskad biologisk mångfald. Vi gör det nyfiket, kritiskt, kreativt och i samarbete.

Kontakt

Relaterade länkar

Publikationer

Utvalda publikationer

Organisation