The Eco- and Bioart Lab

Eco- and bioart labs logotyp.

The Eco- and Bioart Lab (EBL, eller Miljö- och biokonst laboratoriet), grundat och lett av Dr Marietta Radomska, förbinder konstnärer, konstnärliga forskare och andra utövare samt doktorander vars praktik och forskning fokuserar på konst och miljö i sin bredaste förståelse.

The Eco- och Bioart Lab öppnar ett tvärvetenskapligt utrymme där konstnärlig praktik och konstnärlig forskning sammanfaller med filosofi, kulturteori, performance studier, konststudier, visuell kultur, queer death studies, miljöhumaniora och posthumaniora i synergi med varandra och som lika legitima röster. På detta sätt behandlar EBL kritiska frågor som rör liv / död, natur / kultur, konst / vetenskap, ekologi, miljö, sårbarhet, materialitet och kroppen i mer-än-mänsklig mening.

Labbet arbetar i nära samarbete med både lokala och internationella partner: The Eco- and Bioart Research Network, Queer Death Studies Network, The Posthumanities Hub, The Finnish Bioart Society/SOLU (FI), The Independent AIR (DK) och Norwegian BioArt Arena (NOBA, NO), bland andra.

I vårt arbete engagerar vi oss i tvärvetenskaplig praxis inom biokonst och konst / vetenskap (art/science), liksom med miljö-, ekologiska och andra former av samtida konst som utforskar sammanflätningar och relationer mellan människan och det mer-än-mänskliga: andra organismer, ekosystem, landskap och olika former av mjuk och hård teknik med sina sociokulturella, ontologiska, estetiska och etisk-politiska konsekvenser. Medan biokonst och konst/vetenskap involverar användningen av biomaterial, vetenskapliga verktyg och metoder, är andra ekologiskt orienterade former av samtida konst som vi utforskar inte bundna av ett specifikt medium eller en uppsättning konstnärliga metoder.

Mot bakgrund av planetära miljöstörningar och en alltmer erkänd naturkulturell förankring av mänskliga / icke-mänskliga materialiteter och kroppar / teknologier / ekologier så zoomar vi in på konstutövning, konstnärlig forskning och konstfokuserad forskning som tvärvetenskapliga kritisk-kreativa sätt att katalysera nya kunskaper, förståelser, berättelser, känslor och föreställningar om världen vi lever mitt i.

I vårt arbete omfamnar och vårdar vi tvärgående dialoger fokuserade på hur samtidskonst mobiliserar innovativa förhållningssätt till mer-än-mänskliga ekologier, relationer, miljöer och framtider.

Tillsammans med The Posthumanities Hub är EBL värd för en serie av högre seminarier, som äger rum online.

Om du arbetar i gränssnittet av konst och miljö eller vill lära dig mer om labbet, tveka inte att kontakta oss.

KontaktVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Marietta Radomska, Mayra Citlalli Rojo Gómez, Margherita Pevere, Terike Haapoja (2021)

Artnodes , Vol.27 , s.1-10 Vidare till DOI

Katja Aglert (2021)

Karib - Nordic Journal for Caribbean Studies , Vol.6 , s.1-11 Vidare till DOI

Marietta Radomska, Cecilia Åsberg (2020)

<em>Art As We Don’t Know It</em> , s.54-63 Vidare till DOI

Marietta Radomska (2020)

Australian feminist studies (Print) , Vol.35 , s.116-137 Vidare till DOI

Marietta Radomska (2017)

Australian feminist studies (Print) , Vol.32 , s.377-394 Vidare till DOI

Forskningsgrupper och nätverkVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll