Premisser för bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring i det framtida globala klimatarbetet

För att nå Parisavtalets målsättning om att, med marginal, begränsa den globala uppvärmningen krävs en radikal omställning av det globala energisystemet. Bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS) anses vara en nyckelteknik för att nå detta mål. Projektet undersöker teknikens sociala och politiska förutsättningar att bidra till denna omställning.

En stor majoritet av existerande klimatscenarier utgår från storskalig användning av bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS) för att nå Parisavtalets mål att begränsa medeltemperaturökningen till väl under 2 °C. Trots att betydelsen av socio-politiska faktorer är välkända för styrning och implementering av teknikutveckling och samhällsomställning så har scenarierna hittills begränsat sig till tekniska och ekonomiska parametrar.

Detta projekt bidrar med en kartläggning av de socio-politiska förutsättningarna i olika länder för att storskaligt implementera BECCS. Projektet undersöker: 1) prioriteringar av BECCS bland nyckelaktörer samt i nationella mål och strategier, 2) variabler som kan förklara olika prioriteringar, samt 3) hur socio-politiska aspekter av BECCS kan approximeras i modeller.

Projektet bidrar på så vis till mer realistiska scenarios för utsläppsminskningar samt ökad förståelse av faktorer som kan främja respektive motverka implementering av BECCS.

Publikationer

Forskningsnyheter och debatt  

Kontakt & forskargrupp