Rörelsevetenskapligt laboratorium

System 4 Pro™

I rörelsevetenskapligt laboratorium finns avancerad utrustning för att studera rörelsemönster, krafter och muskelfunktion.

Laboratoriet används primärt för forskning vid avdelningen för Fysioterapi. Fysioterapeutprogrammet nyttjar också laboratoriet för undervisning i rörelseanalys och muskelfunktion.

Utrustning (i urval)

  • Qualisys tredimensionellt rörelseanalyssystem
  • Kistler kraftplattor
  • Elektromyografi
  • Biodex isokinetisk dynamometer

Medarbetare

Forskning

Forskningsområden

Forskningsprojekt