Rörelsevetenskap - Analys av basala mekanismer, rörelsefunktion och smärta

Fysioterapeut behandlar ryggpatient på brits.

Vår forskning inom rörelsevetenskap syftar till att öka kunskapen om funktion hos friska individer och individer med funktionsnedsättningar till följd av sjukdom eller skada. Forskningen baseras på, eller utnyttjar metoder för att mäta och analysera förutsättningar och mekanismer för kroppens funktion och aktivitet i rörelse.

Vi studerar t.ex. neurofysiologi, muskuloskelettal struktur och funktion, rörelsemönster, ledstabilitet, postural kontroll, balans och gångförmåga. Även kardiovaskulär och respiratorisk funktion och biologiska markörer studeras.

Forskningsområden/projekt: 

  • Nackmusklernas struktur och funktion vid whiplashrelaterade besvär (Anneli Peolsson) 
  • Bäckenbottenmuskulaturens funktion i relation till ryggbesvär (Birgitta Öberg, Jenny Sjödahl) 
  • Knäfunktion (Joanna Kvist, Sofi Sonesson) 
  • Rörelsesystemfunktion hos patienter med ryggsmärta eller deformiteter (Allan Abbott) 
  • Analys av sensoriska funktioner (Birgitta Öberg, Allan Abbott, Paul Enthoven) 
  • Handfunktion (Joanna Kvist)

Relaterad forskning

Forskare

Forskningsområde

Organisation