Semeoticons

Semeoticons

För att bekämpa den vida spridningen av kardiometabola sjukdomar har forskningsprojektet SEMEOTICONS fått stöd av Europeiska kommissionen, som en del av satsningen ICT-for-Health.  

SEMEOTICONS (SEMEiotic Oriented Technology for Individual’s CardiOmetabolic risk self-assessmeNt and Self-monitoring) är ett EU-projekt inom FP7 som leds från Pisa i Italien.

Projektets målsättning är att sänka kostnaderna för sjukvården genom att utveckla the Wize Mirror – en intelligent spegel som gör multisensoranalyser av en människas ansikte. Spegeln analyserar ansiktsuttryck, minspel men gör också fysiologiska mätningar på ansiktets hud och ögonen. Wize Mirror ska vara ett verktyg för egenkontroll av kardiometabola sjukdomar, och fungera som en motivation för en hälsosammare livsstil.

Institutionen för medicinsk teknik bidrar till projektet med bildgivande spektroskopi för fysiologisk hudanalys. Med hjälp av ett antal kameror med specifika filter och anpassade ljuskällor mäts mängden kolesterol, metabola slutprodukter, samt funktionen av blodkärlen i huden och blodets syresättningsgrad i realtid. Systemet utnyttjar algoritmer baserade på teori för ljustransport i vävnad.

Mätning av metabola slutprodukter (AGE-products) sker under UV-belysning. Dessa slutprodukterna ökar i samband med kardiometabola sjukdomar. De olika mätningarna sammanvägs i ett så kallat wellness index som ger information om individens hälsa. 

Presentationsfilm (på engelska)

Relaterat innehåll

Projektdeltagare