Fotografi av Maria Ewerlöf

Maria Ewerlöf

Forskningskoordinator

Att hitta lösningar för att utveckla och förbättra processer, kommunikation och samverkan mellan personer och miljöer är min drivkraft. Det är något som jag ofta får använda i min roll som forskningskoordinator.

Uppdraget som forskningskoordinator omfattar en mängd olika uppgifter som på olika sätt stödjer forskare i deras arbete och därigenom skapar goda förutsättningar för forskningsverksamheten. Jag är forskningskoordinator vid avdelningen för diagnostik och specialistmedicin (DISP) vid institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och för LiUs styrkeområde Cirkulation och metabolism (CircM).

Forskningskoordinator DISP

Vid avdelningen för diagnostik och specialistmedicin (DISP) arbetar jag med att stödja forskarna vid avdelningen inom flera områden. Det kan exempelvis handla om att inhämta och sprida relevant information, att driva strategiska frågor och att bistå enskilda forskningsprojekt.  En annan uppgift är att identifiera och utveckla möjligheter för samverkan på avdelningsnivå och inom LiU, men också med andra aktörer i samhället.  

Forskningskoordinator CircM

Som forskningskoordinator för styrkeområde Cirkulation och metabolism (CircM) organiserar jag ett årligt retreat, seminarieserien Vetenskapligt Forum och andra återkommande evenemang. Jag ansvarar också för att sprida aktuell information från verksamheten genom bland annat nyhetsbrev, hemsida och sociala medier. 

Om mig

Forskning

I min forskning har jag utvecklat en metod där vanligt, synlig ljus används för att mäta hudvävnadens syresättning, vilket bland annat kan underlätta bedömningen av svårläkta sår eller andra tillstånd relaterade till hudens mikrocirkulation. Jag disputerade vid institutionen för medicinsk teknik år 2022. 

Andra uppdrag

  • Ledamot i Saco-S-rådets styrelse vid LiU
  • Ledamot i Sveriges ingenjörers styrelse vid LiU
  • Sammankallande för Saco-S-rådets arbetsgrupp för doktorandfrågor
  • Facklig representant i den lokala samverkansgruppen (LSG) vid BKV

Publikationer

2022

Maria Ewerlöf, Tomas Strömberg, Marcus Larsson, E. Göran Salerud (2022) Multispectral snapshot imaging of skin microcirculatory hemoglobin oxygen saturation using artificial neural networks trained on in vivo data Journal of Biomedical Optics, Vol. 27, Artikel 036004 Vidare till DOI
Maria Ewerlöf (2022) Multispectral imaging of hemoglobin oxygen saturation in skin microcirculation

2021

Maria Ewerlöf, Göran Salerud, Tomas Strömberg, Marcus Larsson (2021) Estimation of skin microcirculatory hemoglobinoxygen saturation and red blood cell tissue fractionusing a multispectral snapshot imaging system: a validation study Journal of Biomedical Optics, Vol. 26, Artikel 200291RR Vidare till DOI

2017

Maria Ewerlöf, Marcus Larsson, Göran Salerud (2017) Spatial and temporal skin blood volume and saturation estimation using a multispectral snapshot imaging camera IMAGING, MANIPULATION, AND ANALYSIS OF BIOMOLECULES, CELLS, AND TISSUES XV, Artikel UNSP 1006814 Vidare till DOI

2015

Maria Ewerlöf, E. Göran Salerud, Tomas Strömberg, Marcus Larsson (2015) Estimating skin blood saturation by selecting a subset of hyperspectral imaging data Imaging, Manipulation, and Analysis of Biomolecules, Cells, and Tissues XIII Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation