Uppdrag vid LiU 

  • Lokal samverkansgrupp vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT) 2013-
  • IMT:s styrelse 2014-
  • LiUPhD:s styrelse 2014-2015
  • Saco-S-rådets styrelse vid LiU 2015-
  • Sveriges ingenjörers lokalstyrelse vid LiU 2015-
  • Kontaktperson för doktoranderna vid IMT

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisationstillhörighet
Visa/dölj innehåll

Forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll