Multimodal optisk avbildning av mikrocirkulationen

Mitt arbete syftar till att utveckla nya optiska tekniker för att kvantifiera den mikrocirkulatoriska perfusionen och saturationen. Detta arbete inkluderar både punktvisa och avbildande metoder. 

Genom att analysera data från både spektroskopiska och laser-Dopplerbaserade tekniker kan en mer omfattande mikrocirkulatorisk bedömning göras. Forskningen kring nya analysmetoder inkluderar avancerade fotontransportsimuleringar med Monte Carlo-teknik, flerdimensionella optimeringsalgoritmer och parallella beräkningsalgoritmer för kraftigt förbättrad prestanda. 

Examina

  • MSc, Applied Physics and Electrical Engineering, 1999
  • PhD, Biomedical Instrumentation, 2006

Utbildning & undervisning

Undervisning & utbildning

Jag är studierektor för grund- och forskarutbildning vid Institutionen för medicinsk teknik och undervisar även i flera av kurserna som hålls av institutionen inom ämnesområdena medicinsk teknik och teknisk fysik och elektroteknik. 

Biträdande handledare för doktorander

Publikationer

2018

Sara Bergstrand, Maria-Aurora Morales, Giuseppe Coppini, Marcus Larsson, Tomas Strömberg

The relationship between forearm skin speed-resolved perfusion and oxygen saturation, and finger arterial pulsation amplitudes, as indirect measures of endothelial function

Ingår i Microcirculation

Artikel i tidskrift

Martin Hultman, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Atila Alvandpour, Tomas Strömberg

A 15.6 frames per second 1 megapixel Multiple Exposure Laser Speckle Contrast Imaging setup

Ingår i Journal of Biophotonics

Artikel i tidskrift

Tomas Strömberg, Rolf B. Saager, Gordon T. Kennedy, Ingemar Fredriksson, Göran Salerud, Anthony J. Durkin, Marcus Larsson

Spatial frequency domain imaging using a snap-shot filter mosaic camera with multi-wavelength sensitive pixels

Ingår i Proceedings Volume 10467, Photonics in Dermatology and Plastic Surgery 2018; 104670D (2018)

Konferensbidrag

Forskning

Medarbetare

Institutionen för medicinsk teknik