Multimodal optisk avbildning av mikrocirkulationen

Mitt arbete syftar till att utveckla nya optiska tekniker för att kvantifiera den mikrocirkulatoriska perfusionen och saturationen. Detta arbete inkluderar både punktvisa och avbildande metoder. 

Genom att analysera data från både spektroskopiska och laser-Dopplerbaserade tekniker kan en mer omfattande mikrocirkulatorisk bedömning göras. Forskningen kring nya analysmetoder inkluderar avancerade fotontransportsimuleringar med Monte Carlo-teknik, flerdimensionella optimeringsalgoritmer och parallella beräkningsalgoritmer för kraftigt förbättrad prestanda. 

Examina

  • MSc, Applied Physics and Electrical Engineering, 1999
  • PhD, Biomedical Instrumentation, 2006

Utbildning & undervisning

Undervisning & utbildning

Jag är studierektor för grund- och forskarutbildning vid Institutionen för medicinsk teknik och undervisar även i flera av kurserna som hålls av institutionen inom ämnesområdena medicinsk teknik och teknisk fysik och elektroteknik. 

Biträdande handledare för doktorander

Publikationer

2017

Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson

Vessel packaging effect in laser speckle contrast imaging and laser Doppler imaging

Ingår i Journal of Biomedical Optics

Artikel i tidskrift

Marcus Larsson, Riccardo Favilla, Tomas Strömberg

Assessment of advanced glycated end product accumulation in skin using auto fluorescence multispectral imaging

Ingår i Computers in Biology and Medicine

Artikel i tidskrift

Hanna Jonasson, Sara Bergstrand, Fredrik H Nyström, Toste Länne, Carl Johan Östgren, Niclas Bjarnegård, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Tomas Strömberg

Skin microvascular endothelial dysfunction is associated with type 2 diabetes independently of microalbuminuria and arterial stiffness

Ingår i Diabetes & Vascular Disease Research

Artikel i tidskrift

Forskning

Medarbetare

Institutionen för medicinsk teknik