Multimodal optisk avbildning av mikrocirkulationen

Mitt arbete syftar till att utveckla nya optiska tekniker för att kvantifiera den mikrocirkulatoriska perfusionen och saturationen. Detta arbete inkluderar både punktvisa och avbildande metoder. 

Genom att analysera data från både spektroskopiska och laser-Dopplerbaserade tekniker kan en mer omfattande mikrocirkulatorisk bedömning göras. Forskningen kring nya analysmetoder inkluderar avancerade fotontransportsimuleringar med Monte Carlo-teknik, flerdimensionella optimeringsalgoritmer och parallella beräkningsalgoritmer för kraftigt förbättrad prestanda. 

Examina

  • MSc, Applied Physics and Electrical Engineering, 1999
  • PhD, Biomedical Instrumentation, 2006

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

Biträdande handledare för doktoranderVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll