Multimodal optisk avbildning av mikrocirkulationen

Mitt arbete syftar till att utveckla nya optiska tekniker för att kvantifiera den mikrocirkulatoriska perfusionen och saturationen. Detta arbete inkluderar både punktvisa och avbildande metoder. 

Genom att analysera data från både spektroskopiska och laser-Dopplerbaserade tekniker kan en mer omfattande mikrocirkulatorisk bedömning göras. Forskningen kring nya analysmetoder inkluderar avancerade fotontransportsimuleringar med Monte Carlo-teknik, flerdimensionella optimeringsalgoritmer och parallella beräkningsalgoritmer för kraftigt förbättrad prestanda. 

Examina

  • MSc, Applied Physics and Electrical Engineering, 1999
  • PhD, Biomedical Instrumentation, 2006

Utbildning & undervisning

Undervisning & utbildning

Jag är studierektor för grund- och forskarutbildning vid Institutionen för medicinsk teknik och undervisar även i flera av kurserna som hålls av institutionen inom ämnesområdena medicinsk teknik och teknisk fysik och elektroteknik. 

Biträdande handledare för doktorander

Publikationer

2017

Marcus Larsson, Riccardo Favilla, Tomas Strömberg

Assessment of advanced glycated end product accumulation in skin using auto fluorescence multispectral imaging

Ingår i Computers in Biology and Medicine

Artikel i tidskrift

Martin Hultman, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Atila Alvandpour, Tomas Strömberg

A 15.6 frames per second 1 megapixel Multiple Exposure Laser Speckle Contrast Imaging setup

Ingår i Journal of Biophotonics

Artikel i tidskrift

Maria Ewerlöf, Marcus Larsson, Göran Salerud

Spatial and temporal skin blood volume and saturation estimation using a multispectral snapshot imaging camera

Ingår i IMAGING, MANIPULATION, AND ANALYSIS OF BIOMOLECULES, CELLS, AND TISSUES XV

Konferensbidrag

Forskning

Medarbetare

Institutionen för medicinsk teknik