Multimodal optisk avbildning av mikrocirkulationen

Mitt arbete syftar till att utveckla nya optiska tekniker för att kvantifiera den mikrocirkulatoriska perfusionen och saturationen. Detta arbete inkluderar både punktvisa och avbildande metoder. 

Genom att analysera data från både spektroskopiska och laser-Dopplerbaserade tekniker kan en mer omfattande mikrocirkulatorisk bedömning göras. Forskningen kring nya analysmetoder inkluderar avancerade fotontransportsimuleringar med Monte Carlo-teknik, flerdimensionella optimeringsalgoritmer och parallella beräkningsalgoritmer för kraftigt förbättrad prestanda. 

Examina

  • MSc, Applied Physics and Electrical Engineering, 1999
  • PhD, Biomedical Instrumentation, 2006

Utbildning & undervisning

Undervisning & utbildning

Jag är studierektor för grund- och forskarutbildning vid Institutionen för medicinsk teknik och undervisar även i flera av kurserna som hålls av institutionen inom ämnesområdena medicinsk teknik och teknisk fysik och elektroteknik. 

Biträdande handledare för doktorander

Publikationer

2017

Pedro Henriquez, Bogdan J. Matuszewski, Yasmina Andreu-Cabedo, Luca Bastiani, Sara Colantonio, Giuseppe Coppini, Mario DAcunto, Riccardo Favilla, Danila Germanese, Daniela Giorgi, Paolo Marraccini, Massimo Martinelli, Maria-Aurora Morales, Maria Antonietta Pascali, Marco Righi, Ovidio Salvetti, Marcus Larsson, Tomas Strömberg, Lise Randeberg, Asgeir Bjorgan, Giorgos Giannakakis, Matthew Pediaditis, Franco Chiarugi, Eirini Christinaki, Kostas Marias, Manolis Tsiknakis

Mirror Mirror on the Wall ... An Unobtrusive Intelligent Multisensory Mirror for Well-Being Status Self-Assessment and Visualization

Artikel i tidskrift

Marcus Larsson, Riccardo Favilla, Tomas Strömberg

Assessment of advanced glycated end product accumulation in skin using auto fluorescence multispectral imaging

Ingår i Computers in Biology and Medicine

Artikel i tidskrift

Maria Ewerlöf, Marcus Larsson, Göran Salerud

Spatial and temporal skin blood volume and saturation estimation using a multispectral snapshot imaging camera

Ingår i IMAGING, MANIPULATION, AND ANALYSIS OF BIOMOLECULES, CELLS, AND TISSUES XV

Konferensbidrag

Forskning

Medarbetare

Institutionen för medicinsk teknik