Fotografi av Marcus Larsson

Marcus Larsson

Proprefekt, Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

Jag är universitetslektor vid Institutionen för Medicinsk Teknik (IMT). Som forskare utvecklar jag nya optiska tekniker för avbildning av blodflödet och blodets syresättning i kroppens minsta kärl - kapillärerna.

Multimodal optisk avbildning av mikrocirkulationen

Mitt arbete syftar till att utveckla nya optiska tekniker för att kvantifiera den mikrocirkulatoriska perfusionen och saturationen. Detta arbete inkluderar både punktvisa och avbildande metoder. 

Genom att analysera data från både spektroskopiska och laser-Dopplerbaserade tekniker kan en mer omfattande mikrocirkulatorisk bedömning göras. Forskningen kring nya analysmetoder inkluderar avancerade fotontransportsimuleringar med Monte Carlo-teknik, flerdimensionella optimeringsalgoritmer och parallella beräkningsalgoritmer för kraftigt förbättrad prestanda. 

Examina

  • MSc, Applied Physics and Electrical Engineering, 1999
  • PhD, Biomedical Instrumentation, 2006

Publikationer

2024

Sara Bergstrand, Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Carl Johan Östgren, Tomas Strömberg (2024) Association between cardiovascular risk profile and impaired microvascular function in a Swedish middle-aged cohort (the SCAPIS study) European Journal of Preventive Cardiology Vidare till DOI

2023

Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Sara Bergstrand, Carl Johan Östgren, Marcus Larsson, Tomas Strömberg (2023) Absorption and reduced scattering coefficients in epidermis and dermis from a Swedish cohort study Journal of Biomedical Optics, Vol. 28 Vidare till DOI
Martin Hultman, Marcus Larsson, Tomas Strömberg, Ingemar Fredriksson (2023) Speed-resolved perfusion imaging using multi-exposure laser speckle contrast imaging and machine learning Journal of Biomedical Optics, Vol. 28, Artikel 036007 Vidare till DOI
Martin Hultman, Marcus Larsson, Tomas Strömberg, Joakim Henricson, Fredrik Iredahl, Ingemar Fredriksson (2023) Flowmotion imaging analysis of spatiotemporal variations in skin microcirculatory perfusion Microvascular Research, Vol. 146, Artikel 104456 Vidare till DOI
Hanna Jonsson, Ingemar Fredriksson, Sara Bergstrand, Carl Johan Östgren, Marcus Larsson, Tomas Strömberg (2023) Absorption and reduced scattering coefficients in epidermis and dermis from a Swedish cohort study PHOTONICS IN DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY 2023, Artikel 123520C Vidare till DOI

Forskning

Utbildning

Undervisning och utbildning

Jag är studierektor för grund- och forskarutbildning vid Institutionen för medicinsk teknik och undervisar även i flera av kurserna som hålls av institutionen inom ämnesområdena medicinsk teknik och teknisk fysik och elektroteknik. 

Kandidatframläggning för MED på IMT maj 2018. Studenter: Karl Stålberg och Erica Pettersson

Civilingenjör i medicinsk teknik, 300 hp

Pacemakers, neuroteknik, nanopartiklar och tolkning av medicinska bilder – civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik kombinerar matematik, fysik och teknik så att du kan utveckla verktygen som räddar liv och förbättrar människors hälsa.

Biträdande handledare för doktorander

Kollegor

Organisation