Fotografi av Tomas Strömberg

Tomas Strömberg

Professor

Min forskning och undervisning ligger i gränslandet mellan teknik och medicin. Syftet är att stödja hälso- och sjukvården med tekniskt kunnande och svensk industri med nya innovationer med hjälp av biomedicinsk optik med fokus på mikrocirkulationen.

Forskare och lärare inom medicinsk teknik

Min forskning handlar om biomedicinsk optik där jag utvecklar och, i samverkan med sjukvården, kliniskt utvärderar metoder för vävnadskarakterisering av kroppens minsta kärl - mikrocirkulationen.

Mitt och forskningsgruppens arbete handlar om att använda optiska tekniker för att beskriva blodflöde och vävnadens status i mikrocirkulationen. För detta använder vi synligt ljus eller infrarött ljus som belyser vävnaden. Det tillbakaspridda ljuset analyseras på olika sätt för att bestämma blodflöde och blodets syresättning.

För att bestämma blodflödet utnyttjar vi Dopplereffekten som beskriver hur frekvensen på ljuset ändras i relation till blodkroppens hastighet. Detta fenomen har institutionen använt i drygt 30 år och vi är idag världsledande inom den så kallade Laser Dopplertekniken. Vi samverkar med företaget Perimed AB som hjälper oss att kommersialisera vår forskning. Perimed AB startade som ett avknoppningsföretag baserat på institutionens tidigare forskning på 1980-talet.

Blodets syresättning bestäms genom användandet av bredbandigt/vitt ljus för belysning. Det tillbakaspridda ljusets spektrum, det vill säga intensitetsfördelning för olika våglängder, hjälper oss att beräkna syresättningen.

Vi använder avancerade matematiska modeller för hur ljuset sprids i starkt spridande material som exempelvis mänsklig vävnad. Beräkningar av ljusspridningen gör vi med Monte Carlo-teknik som utnyttjar kraftfulla datorer för att göra slumpvandringar i en realistisk modell av vävnaden. Vi arbetar ofta med huden som har flera lager med olika optiska egenskaper. Dessa beräkningar används för att skatta viktiga parametrar som beskriver hudens fysiologi såsom mängden blod, blodets syresättning och det mikrocirkulatoriska blodflödet.

Jag arbetar också som som lärare på grund- och forskarnivå. Min undervisning inom grundutbildningen handlar om lungfysiologi, vilket också var ämnet för min doktorsavhandling, och signalteori för bioelektriska signaler. Inom forskarutbildningen undervisar jag om statistiska metoder för dataanalys och biooptiska metoder.

Publikationer

2024

Sara Bergstrand, Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Carl Johan Östgren, Tomas Strömberg (2024) Association between cardiovascular risk profile and impaired microvascular function in a Swedish middle-aged cohort (the SCAPIS study) European Journal of Preventive Cardiology Vidare till DOI
Stina Björkman, Caroline Lilliecreutz, Marie Bladh, Tomas Strömberg, Carl Johan Östgren, Arina Mahmoud, Arian Kafashian, Sara Bergstrand, Sofia Sederholm Lawesson (2024) Microvascular dysfunction in women with a history of hypertensive disorders of pregnancy: A population-based retrospective cohort study British Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol. 131, s. 433-443 Vidare till DOI

2023

Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Sara Bergstrand, Carl Johan Östgren, Marcus Larsson, Tomas Strömberg (2023) Absorption and reduced scattering coefficients in epidermis and dermis from a Swedish cohort study Journal of Biomedical Optics, Vol. 28 Vidare till DOI
Linda Samils, Joakim Henricson, Tomas Strömberg, Ingemar Fredriksson, Fredrik Iredahl (2023) Workload and sex effects in comprehensive assessment of cutaneous microcirculation Microvascular Research, Vol. 148, Artikel 104547 Vidare till DOI
Martin Hultman, Marcus Larsson, Tomas Strömberg, Ingemar Fredriksson (2023) Speed-resolved perfusion imaging using multi-exposure laser speckle contrast imaging and machine learning Journal of Biomedical Optics, Vol. 28, Artikel 036007 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation