Fotografi av Tomas Strömberg

Tomas Strömberg

Prefekt, Professor

Min forskning och undervisning ligger i gränslandet mellan teknik och medicin. Syftet är att stödja hälso- och sjukvården med tekniskt kunnande och svensk industri med nya innovationer med hjälp av biomedicinsk optik med fokus på mikrocirkulationen.

Prefekt och forskare inom medicinsk teknik

Jag är prefekt och ingår därmed i ledningen för institutionen för medicinsk teknik vid LiU. Vår forskning och undervisning ligger i gränslandet mellan teknik och medicin. Min forskning handlar om biomedicinsk optik där jag utvecklar och, i samverkan med sjukvården, kliniskt utvärderar metoder för vävnadskarakterisering av kroppens minsta kärl - mikrocirkulationen.

Som del i ledningen av institutionen ingår jag i vår linjeorganisation vilket bland annat innebär att jag representerar institutionens medarbetare inför LiUs ledning. Med detta följer ett arbetsgivaransvar i frågor som rör arbetsmiljö med mera. För mig handlar prefektrollen om att balansera mellan att verka för LiUs bästa och att bevaka institutionens intressen.

Mitt och forskningsgruppens arbete handlar om att använda optiska tekniker för att beskriva blodflöde och vävnadens status i mikrocirkulationen. För detta använder vi oftast synligt ljus som belyser vävnaden. Det tillbakaspridda ljuset analyseras på olika sätt för att bestämma blodflöde och blodets syresättning.

För att bestämma blodflödet utnyttjar vi Dopplereffekten som beskriver hur frekvensen på ljuset ändras i relation till blodkroppens hastighet. Detta fenomen har institutionen använt i drygt 30 år och vi är idag världsledande inom den så kallade Laser Dopplertekniken. Vi samverkar med företaget Perimed AB som hjälper oss att kommersialisera vår forskning. Perimed AB startade som ett avknoppningsföretag baserat på institutionens tidigare forskning på 1980-talet.

Blodets syresättning bestäms genom användandet av bredbandigt/vitt ljus för belysning. Det tillbakaspridda ljusets spektrum, det vill säga intensitetsfördelning för olika våglängder, hjälper oss att beräkna syresättningen.

Vi använder avancerade matematiska modeller för hur ljuset sprids i starkt spridande material som exempelvis mänsklig vävnad. Beräkningar av ljusspridningen gör vi med Monte Carlo-teknik som utnyttjar kraftfulla datorer för att göra slumpvandringar i en realistisk modell av vävnaden. Vi arbetar ofta med huden som har flera lager med olika optiska egenskaper. Dessa beräkningar används för att skatta viktiga parametrar som beskriver hudens fysiologi såsom mängden blod, blodets syresättning och det mikrocirkulatoriska blodflödet.


Jag arbetar också som som lärare på grund- och forskarnivå. Min undervisning inom grundutbildningen handlar om lungfysiologi, vilket också var ämnet för min doktorsavhandling, och signalteori för bioelektriska signaler. Inom forskarutbildningen undervisar jag om statistiska metoder för dataanalys och biooptiska metoder.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Kollegor

Organisation