Sexportsteknologi för höghastighetsdata och kortavståndsradar

Närbild på elektronikkomponenter
Thor Balkhed

Till skillnad från CMOS/Bipolära integrerade kretsar, så kan en sex-port radiokrets konstrueras och tillverkas direkt med mönsterkortteknik till en låg kostnad. Den utför radiofrekvens/mikrovågsmodulering och demodulering baserat på principen om elektromagnetisk våginterferometri.

Tekniken har en stor potential att åstadkomma hög datahastighet, t ex 10 Gbps som krävs av 5G-mobilnät i framtiden. Sex-port-tekniken kan också användas för att utveckla olika radartillämpningar för sjukvård och smarta trafiksystem.
 
Idag kan internet med optiska fibrer hantera datahastigheter över en terabit per sekund och kostnaden per bit minskar kontinuerligt. Dock ligger flaskhalsen i hemmet, ”the last 100-meter connection” dvs den sista 100-metersanslutningen till bostadens apparater. Med six-port är 10 gigabit per sekund möjligt, vilket motsvarar vad som förväntas i 5G-mobiltelefoni. 
 
Det unika med sex-port radiotekniken kan sammanfattas enligt följande: 
För det första utnyttjar den mikrovågsdesignteknik och erbjuder mycket större datakapacitet än traditionell radioteknik. 
 
För det andra är det en lågkostnadsteknik eftersom den bygger på tryckt kretsteknik som använder antingen organiska eller keramiska flerskiktssubstrat. Vid frekvenser högre än 20 GHz, kan även sex-port kretsar integreras på kisel eller III-V halvledare, till exempel, GaAs.

Bilden ovan: Sex-port radioarkitektur för parallell signalbehandling. En bredbandig antenn (a) är ansluten till en triplexer (b) för parallell signalbehandling med tre bandpass-filter (c). Six-port modulatorer och demodulatorer används för direkt omvandling mellan basbanddata (d) och trådlös radiosignal. De binära basbandsdata, antingen elektriska eller optiska, används direkt för att modulera LO-signalen med Six-port modulatorer, vilket resulterar i hög hastighet dataöverföring mellan trådbundna och trådlösa nätverk.

Forskare

Relaterat innehåll