Samhällstransformationer - forskning om att ställa om samhällen mot hållbar utveckling

Societaltransformation

Med Societal Transformations Lab vill vi skapa en innovativ plattform för att forska om hur samhällen kan ställas om för att bli hållbara.

Samhällstransformationer handlar om grundläggande systemförändringar vad gäller produktionssätt, institutioner och meningsskapande. Transformationer kan alltså inbegripa sociala, kulturella, tekniska, politiska, ekonomiska och ekologiska processer. Samhälleliga omformningar mot hållbarhet är ett växande forskningsområde med två olika inriktningar: Beskrivande-analytiska och normativa-handlingsorienterade studier. 

Samhälleliga transformationer kan ske över olika tids- och rumsskalor. Långsiktiga omformningar inkluderar övergången från jägare-samlare till jordbrukssamhällen - eller från jordbruks- till industrisamhällen. Framväxten av ett internetbaserat nätverkssamhälle är ett exempel på transformation med en kortare tidskala. Omformningarna sker på global, regional, nationell och lokal nivå. 

Med Societal Transformations Lab vill vi skapa en innovativ plattform för att forska om hur samhällen kan ställas om för att bli hållbara. Forskningsmiljön är under uppbyggnad.

Vår forskningsagenda spänner från teoretiska analyser till mer lösningsinriktad forskning. En viktig ambition är att utveckla analytiska plattformar för att utforska antaganden och implikationer av såväl studier av transformationer som ansträngningar att uppnå samhällsomställning. För detta ändamål ska vi dra nytta av de unika möjligheter som erbjuds genom Norrköpings Beslutsarena och andra verktyg för interaktiv visualisering.

Kontakta oss

Relaterat innehåll