Sökandet efter kvalitet i svensk vuxenutbildning

Grupparbete med studenter.

Hur formas kvalitet i vuxenutbildning? Vad lyfter skolinspektörer, huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare inom vuxenutbildning fram som viktigt när det kommer till kvalitet?

Utifrån Carol Bacchis poststrukturalistiska ”What’s the problem represented to be?”-teori undersöks hur kvalitet formas i mötet mellan skolinspektörer och huvudmän, rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare under en tematisk kvalitetsgranskning i Komvux.

Kvalitet är ett begrepp som är vanligt förekommande i både nationell och transnationell policy. Alla verkar vilja ha mer och bättre kvalitet. Men även om kvalitet efterfrågas av många lämnas begreppet ofta odefinierat i policy. Istället är det vanligt att kvalitet skrivs ut som en ”brist” eller som ett ”problem” i relation till vissa områden inom utbildning. Med hjälp av kritiskt inriktade frågor som fokuserar på vad som formuleras som ”problem” och ”lösningar” i olika kontexter är forskningsprojektets syfte att undersöka hur kvalitet formas i dessa sammanhang. Sättet som kvalitet formas på får konsekvenser både policyaktörer, anställda och elever inom vuxenutbildning.

Finansiär: Linköpings universitet


Kontakt

Organisation