Fotografi av Johanna Mufic

Johanna Mufic

Postdoktor

Fil. dr. i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande.

Hur formas kvalitet i vuxenutbildning?

Frågan om hur kvalitet formas i vuxenutbildning studeras i mitt avhandlingsarbete som inkluderar Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar, vuxenutbildningspolicy och huvudmäns, rektorers, lärares samt studie- och yrkesvägledares tankar och åsikter om kvalitet i vuxenutbildning.

Den ökade efterfrågan på kvalitetskontroller, inspektioner, utvärderingar och uppföljningar inom utbildning har blivit ett globalt fenomen. Dessutom verkar behovet och efterfrågan av högre utbildningskvalitet också att fortsätta växa. Framför allt inom svensk vuxenutbildning som ofta har kritiserats för bristande kvalitet. Det är dock inte alltid klart hur utbildningskvalitet formas, eftersom begreppet beskrivs på olika sätt i olika sammanhang och ibland inte definieras alls. Å ena sidan laddas konceptet med så många positiva konnotationer att det blir något som tas för givet som ”bra” och därför inte ifrågasätts. Å andra sidan hävdar kritiska röster att alla kontroller, granskningar och inspektioner som avser att förbättra, upprätthålla och öka kvaliteten kanske inte är så effektiva och obestridda som de verkar. I förhållande till detta blir frågan om hur kvalitet formars i vuxenutbildning  intressant, eftersom det påverkar hur det omsätts i både policy och praktik.

Publikationer

2024

Johanna Mufic (2024) Reflections on how to use the WPR approach in a PhD thesis Problemets politik: En forskningsbaseret antologi om Carol Bacchis  poststrukturalistiske policy- og interviewanalyse  i pædagogik og uddannelse, s. 112-133

2023

Johanna Mufic, Per Andersson (2023) Studieförbundens deltagare med funktionsnedsättning
Johanna Mufic (2023) How the concept of the "chain of command" is construed through problematizations in Swedish adult education policy International Journal of Leadership in Education Vidare till DOI
Johanna Mufic (2023) Discursive Effects of "Quality" Talk During a Quality Audit in Swedish Municipal Adult Education Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 67, s. 637-649 Vidare till DOI
Johanna Mufic (2023) 'And suddenly it's not so flexible anymore!': Discursive effects in comments from school leaders and staff about distance education Studies in the Education of Adults Vidare till DOI

Bakgrund

Utbildning

 • Filosofie doktor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, 2022
 • Ämneslärarexamen (gymnasieskolan, inriktning svenska/historia), 2020
 • Filosofie masterexamen i pedagogik, 2017
 • Kandidatexamen i pedagogik, 2015

Arbete

 • 2017, Specialpedagog, AlphaCE, Malmö 
 • 2016, SFI-lärare, AlphaCE, Malmö 
 • 2015 - 2016, Lärare, Grundskolans vikariebank, Malmö 
 • 2014 - 2015, SFI-lärare, Vuxenutbildningen, Halmstad
 • 2013 - 2015, Lärare, Vikariepoolen, Halmstad

Uppdrag

 • Redaktionsassistent, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (http://www.rela.ep.liu.se), 2018 -2022
 • Doktorandrepresentant i Forskarutbildningsnämnden (FUN), Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2018 -2022
 • Doktorandrepresentant i forskarutbildningsnämnden (FUN), IBL 2018-2022

Undervisning

Forskningsprojekt

I media

Kvalitetsbegreppet i vuxenutbildningen, Ett samtal med Johanna Mufic från LiU, Utbildningsföretagens podd

Kvalitetsproblem i vuxenutbildning (artikel och föreläsning med Johanna Mufic), Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Vad menas med kvalitet i vuxenutbildningen? (artikel med Johanna Mufic) Encell, nationellt kunskapscenter för livslångt lärande, Jönköping University

Organisation

Nyheter