Hur formas kvalitet i vuxenutbildning?

Frågan om hur kvalitet formas i vuxenutbildning studeras i mitt avhandlingsarbete som inkluderar Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar, vuxenutbildningspolicy och huvudmäns, rektorers, lärares samt studie- och yrkesvägledares tankar och åsikter om kvalitet i vuxenutbildning.

Den ökade efterfrågan på kvalitetskontroller, inspektioner, utvärderingar och uppföljningar inom utbildning har blivit ett globalt fenomen. Dessutom verkar behovet och efterfrågan av högre utbildningskvalitet också att fortsätta växa. Framför allt inom svensk vuxenutbildning som ofta har kritiserats för bristande kvalitet. Det är dock inte alltid klart hur utbildningskvalitet formas, eftersom begreppet beskrivs på olika sätt i olika sammanhang och ibland inte definieras alls. Å ena sidan laddas konceptet med så många positiva konnotationer att det blir något som tas för givet som ”bra” och därför inte ifrågasätts. Å andra sidan hävdar kritiska röster att alla kontroller, granskningar och inspektioner som avser att förbättra, upprätthålla och öka kvaliteten kanske inte är så effektiva och obestridda som de verkar. I förhållande till detta blir frågan om hur kvalitet formars i vuxenutbildning  intressant, eftersom det påverkar hur det omsätts i både policy och praktik.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Bakgrund Visa/dölj innehåll

CV

  • Ämneslärarexamen (gymnasieskolan, inriktning svenska/historia), 2020
  • Filosofie masterexamen i pedagogik, 2017
  • Kandidatexamen i pedagogik, 2015

Uppdrag

  • Redaktionsassistent, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (http://www.rela.ep.liu.se), 2018 -2022
  • Doktorandrepresentant i Forskarutbildningsnämnden (FUN), Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2018 -2022
  • Doktorandrepresentant i forskarutbildningsnämnden (FUN), IBL 2018-2022

Andra forskningsplattformar

ResearchGate/Johanna-Mufic

Undervisning Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll