Strukturintegritet hos luftfarkoster

Män som jobbar med att montera en stridsflygplan.
Montering av Gripen E. Foto: Saab.

Den flygtekniska forskningen vid avdelningen för mekanik och hållfasthetslära kretsar framför allt kring strukturintegritet hos luftfarkoster, särskilt flygplan.

Vi studerar hur brottkriterier och designmetoder kan förbättras, samt hur styrka, styvhet, seghet och skadetolerans ska utvärderas för att säkerställa strukturintegriteten.

Skador och utmattning i aluminium och kompositstrukturer

För närvarande fokuserar vi på att förutsäga utmattning och skadetolerans för aluminiumstrukturer, som utsätts för en komplicerad lasthistorik, och för fogar i hybridstrukturer av aluminium och kompositmaterial, som utsätts för samtidig last- och temperaturvariation.

Materialkaraktärisering och mekanisk provning genomförs tillsammans med materialmodellering och brottmodellering. Vi utvecklar också effektiv mjukvara för så kallad computer aided engineering (CAE).

Tillgång till FEM-system

På avdelningen underhålls en finit elementprogramvara (TRINITAS), som används som provbänk för algoritmer och nya metoder som behöver undersökas, testas och valideras i en simulerad industrimiljö.

Topologioptimering och additiv tillverkning

Vi utvecklar metoder inom topologioptimering för att stödja tillverkning av flygplanskomponenter med låg vikt och hög styvhet, samtidigt som de är robusta med avseende på olika lastfall.

Topologioptimering är aktuellt i studier av hur man kan reparera befintliga strukturer, samt för att ta fram geometrin för flygplanskomponenter som produceras genom additiv tillverkning.

Visualiseringsteknik

Närliggande forskningsverksamheter

Organisation