I dessa projekt studerade vi effekter av Knäkontroll och Knäkontroll+ på fotbollsspecifik prestationsförmåga och hopp- och landningsteknik för att få bättre förståelse för effektmekanismer av skadeförebyggande träning.

Som ett komplement till studier av effekterna av programmen Knäkontroll och Knäkontroll+ på risken för skada har vi utvärderat träningseffekter av interventionerna. Med en bättre förståelse för bakomliggande effektmekanismer till interventionerna skulle effektiva skadeförebyggande träningsprogram kunna vidareutvecklas eller bättre riktas mot specifika idrotter eller grupper av idrottare.

En mindre RCT genomfördes 2010, där vi studerade effekten på fotbollsspecifik prestationsförmåga (balans, snabbhet, hopp- och sprintförmåga) hos flickfotbollsspelare som tränat Knäkontroll i 11 veckor eller varit del i en kontrollgrupp som tränat som vanligt. Ingen effekt sågs på den fotbollsspecifika prestationsförmågan. Bidragande orsaker till avsaknaden av resultat tros vara för låg dos träning och tester som inte liknar de övningar som Knäkontrollprogrammet innehåller.

Olika sekvenser på när en kvinna hoppar från ena benet till det andra.. Foto: Cissi Säfström

Vi gjorde en liknande studie 2017 där effekten på både fotbollsspecifik prestationsförmåga och hopp-landningsteknik utvärderades efter 8 veckors träning med Knäkontroll eller en vidareutvecklad variant av Knäkontroll bland flick- och pojkfotbollsspelare. Inte heller i denna studie kunde någon effekt visas på fotbollsspecifik prestationsförmåga, men däremot sågs en liten positiv effekt på hopp- och landningsteknik hos flickorna. Flickornas hopp- och landningsteknik förbättrades, vilket kan vara en bidragande orsak till den positiva effekt på skaderisk som har setts. Trots att ingen tydlig effekt på prestationsförmågan påvisats är det viktigt att notera att undvikande av skador medför att spelaren kan fortsätta utvecklas i sin idrott och förbättra sin prestation.

Finansiering & samverkan

Projekten finansierades via Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning.

Olika sekvenser av en kvinna som står på en pall och hoppar ned från den.. Foto: Cissi Säfström

Projekten är en del av:

Organisation