Labbstudier kring effektmekanismer av skadeförebyggande träning

I detta projekt studerar vi idrottares rörelsemönster och funktion och effekter av träningsinterventioner för att få bättre förståelse för effektmekanismer av skadeförebyggande träning. 

I rörelsevetenskapliga laboratoriet (länk) genomför vi experimentella studier för att få bättre förståelse för effektmekanismer av skadeförebyggande träning. Vi utvärderar också effekter av träningsinterventioner. En bättre förståelse för bakomliggande effektmekanismer till interventionerna kan bidra till att vidareutveckla effektiva skadeförebyggande träningsprogram eller till att bättre kunna rikta interventioner.

Screeningtester för bedömning av neuromuskulär kontroll kan detektera olika biomekaniska parametrar som är associerade med ökad skaderisk och upptäcka förändringar i rörelsemönster efter skadeförebyggande träning. I labbet använder vi avancerad mätutrustning för att registrera rörelsemönster och muskelaktivering vid utförande av olika tester såsom drop vertical jump (DVJ), change of direction (CoD) test, single leg squat test (SLS), och dynamic-postural-stability-index (DPSI):

  • Qualisys motion capture system (länk) integrerat med Kistler kraftplattor används för tredimensionell rörelseanalys och beräkning av kinetisk och kinematisk data.
  • Delsys elektromyografisystem (länk) används för registrering av muskelaktivering.
  • Biodex isokinetisk dynamometer (länk) används för mätning av muskelstyrka.

Projektet syftar till att studera både akuta/direkta effekter av träning, samt långsiktiga/adaptiva effekter.

Finansiering & samverkan

Projektet finansieras via Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning.

OrganisationVisa/dölj innehåll