TrustLLM - tillförlitlig, öppen och hållbar språkmodell för europeiska språk

AI generated image showing speech bubbles out of abstract digital background

TrustLLM är ett europeiskt projekt som koordineras av Linköpings universitet. Projektet kommer att utveckla europeiska stora språkmodeller (LLM) i en aldrig tidigare skådad skala, tränade på den största mängden text hittills i europeisk AI, som täcker en rad underrepresenterade språk och tänjer på gränserna för europeisk exascale-beräkning.

Huvudsyftet med projektet är utvecklingen av en öppen, tillitsfull och hållbar språkmodell som initialt riktar sig till de germanska språken. Detta kommer att skapa grunden för ett avancerat öppet ekosystem för nästa generations modulära och utbyggbara europeiska pålitliga, hållbara och demokratiserade stora språkmodeller. TrustLLM-projektet och det omgivande ekosystemet kommer att möjliggöra, stödja och förbättra kontextmedveten interaktion mellan människa och maskin i ett brett spektrum av tillämpningar. Exempelvis i smarta assistenter, konversations- och dialogsystem, textbehandling, informationsutvinning och tjänster som genererar innehåll.

Att nå de ambitiösa målen för TrustLLM

LLM står för Large Language Model och är benämningen på stora språkmodeller som ChatGPT. För att uppnå de ambitiösa målen för projektet kommer TrustLLM att ta itu med hela spektrumet av utmaningar för LLM-utveckling, från att säkerställa tillräcklig kvalitet och kvantitet av flerspråkig utbildningsdata, till hållbar effektivitet och effektiv modellträning, till förbättringar och förfining av korrekthet, transparens och tillförlitlighet, till en uppsättning holistiska utvärderingsriktmärken som validerar de flerdimensionella målen.

TrustLLM-konsortiet har unik expertis och praktisk erfarenhet av att bygga LLM, kombinerat med ledande forskare inom Natural Language Processing (NLP) samt organisationer som arbetar med att implementera tekniken hos företag och slutanvändare.

Modeller för europeisk AI-suveränitet

De utvecklade modellerna kommer att vara de mest kraftfulla och pålitliga LLM:erna i Europa, och de kommer att utgöra ett stort genombrott inom AI som kommer att lägga en ny grund för nästa generation av storskaliga europeiska AI-modeller. Vårt fokus på germanska språk kan fungera som en plan för framtida aktiviteter i andra språkfamiljer. Detta kommer att bidra till att säkra Europas suveränitet med avseende på avgörande AI-teknik, skapa ett nytt ramverk för europeiskt samarbete om LLM och skapa grunden för ett paneuropeiskt centrum för LLM och storskalig AI för att maximera den vetenskapliga, sociala och ekonomiska effekten .

Projektet startar igång 1 november 2023 och blir klart sista oktober 2026.

Läs mer om projektet

Kontakter vid LiU

Extern webbplats

Aktuellt i media om TrustLLM

I Vetenskapsradion

Hejdå faktafel: nu utvecklas säker AI – som faktiskt går att lita på

Länk till radiointervju med Fredrik Heintz om TrustLLM-projektet, i Vetenskapsradion, Sveriges Radio.

Organisation

Mer om AI vid Linköpings universitet