Forskning inom naturligt språk-behandling

Min forskning ligger inom området naturligt språk-behandling. Jag kombinerar modeller och metoder från teoretisk datavetenskap och maskininlärning för att designa nya algoritmer för automatisk språkförståelse, och tillämpar dessa algoritmer på praktiska problem inom språkteknologi och textanalys.

Forskning

Språket är vårt viktigaste kommunikationsmedel och en nyckel till kunskap. Min forskning handlar om metoder för att analysera och generera naturligt språk med hjälp av datorer. Metoderna tillämpas i till exempel frågebesvarande system och maskinöversättning. De har även förändrat sättet att arbeta och tänka inom humaniora, där språkliga data spelar en avgörande roll.

Det övergripande målet med min forskning är en bättre förståelse av de möjligheter och begränsningar som finns med naturligt språk-behandling. Hur kan vi lösa de beräkningsproblem som språkteknologiska system ställs inför på ett så resurseffektivt sätt som möjligt? Hur vet vi att vi kan lita på den information vi får ut? För att svara på dessa frågor kombinerar jag perspektiv från teoretisk datalogi, artificiell intelligens och maskininlärning.

Utbildning

Jag är starkt engagerad i undervisningen och ansvarar för kurser inom flera utbildningsprogram vid Tekniska och Filosofiska fakulteten. 

Nyheter

Publikationer

2023

2022

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen