Advanced Tissue Simulating Optical Phantoms

Avancerade vävnadssimulerande optiska fantomer i olika färger.

Detta projekt föreslår en grundläggande förändring i den tidiga utvecklingen av medicinsk utrustning och ersätter djuranvändning. Detta för att utvärdera instrumentprestanda och noggrannhet med fysiska proxy som är konstruerade specifikt för att efterlikna mänsklig vävnad över en rad patologiska tillstånd samtidigt som de täcker normala biologiska variationer (såsom hudpigmentering, diet, ålder etc.). Dessa proxyer, även kända som "vävnadssimulerande fantomer", kan inte bara ta bort behovet av djurförsök och alla tillhörande kostnader och övervakning, utan de kan också utvärdera den optiska enhetens känslighet för andra kända källor till biologisk varians och därmed ge konstruktiv feedback om enhetens design och prestanda.

Gruppmedlemmar

Organisation