Visual analytics och kunskapsvisualisering i skolan

Flicka som tittar på en bärbar dator.

Detta projekt undersöker hur visuell analys och verktyg för kunskapsvisualisering i skolmiljöer kan kombineras för att skapa synergieffekter i en inlärningsprocess. 

Detta projekt undersöker hur visuell analys och verktyg för kunskapsvisualisering i skolmiljöer kan kombineras för att skapa synergieffekter i en inlärningsprocess som inte bara syftar till att avslöja dolda fakta utan också till att utveckla producerad kunskap som inkluderar alla dess medföljande aspekter, till exempel erfarenheter, attityder, perspektiv och åsikter.

Syftet är att förklara hur visuell analys (VA) tillsammans med kunskapsvisualisering (KV) påverkar och kan forma lärandet i SO-undervisningen på högstadiet Studien besvarar två forskningsfrågor:

  1. På vilka sätt utvecklas visuell kompetens när VA, elever, KV och andra aktörer interagerar?
  2. Hur påverkas den visuella litteraciteten av olika didaktiska utformningar i klassrummet?

Baserat på resultaten av dessa två frågor är målet också: att utveckla riktlinjer för didaktisk utformning och att utveckla en webbaserad informationsvisualisering och ett ramverk för visuell analys för utbildningsändamål.

Projekttid 2016 – 2023.
Forskningsfinansiär: Marcus och Amelia Wallenbergs minnesfond, 4,6 milj kr.

Kontakt

Publikationer

Organisation