Presentation

Jag kommer att studera mikroaktuatorer som drivs med biobränsleceller.

Jag fick min kandidatexamen i industriell teknik, specialiserad på automatik och elektronik, vid Technical University of Madrid (UPM) 2018. Jag skrev min BSc-avhandling om biokompatibel alginatbaserad hydrogel 3D-bioprinting vid Centro Laser UPM och tog examen med utmärkelsen.

2020 kom jag för mina Erasmus-utbytesstudier till LiU, där jag avslutade min magisterexamen i industriell teknik och skrev min MSc-avhandling vid IFM. Jag studerade prestandan av polypyrrolbaserade konstgjorda muskler i olika elektrolyter under överinseende av Jose Martinez och Edwin Jager.
I januari 2021 började jag doktorsexamen vid Sensor and Actuator Systems.

Jag kommer att studera mikroaktuatorer som drivs med biobränsleceller. Mina uppgifter kommer att vara optimering av de elektrokemiska cellparametrarna, elektronikdesign samt styrning av mikroaktuatorn.

Forskning

Organisation