Fotografi av Andreas Göransson

Andreas Göransson

Postdoktor

Doktor i naturvetenskapernas och teknikens didaktik med inriktning mot visuellt lärande och kommunikation.

Presentation

Visualiseringar av olika slag är en stor del av den naturvetenskapliga kommunikationen, såväl mellan forskare som till allmänhet och skola. Frågan är hur visualiseringar kan utformas för att underlätta vår förståelse av naturvetenskapliga fenomen.

Mitt forskningsintresse rör främst hur vi förstår olika biologiska och biokemiska fenomen via representationer av olika slag som visualiseringar och simuleringar. Olika visualiseringar kan kommunicera olika aspekter av fenomen.

Ofta har naturvetenskapliga fenomen förklaringar som skiljer sig från vårt vardagstänkande. De är komplexa och rör sig över stora tids- och rumsskalor samt involverar slumpmässiga aspekter.

Min forskning sker främst inom ramen för projektet EvoVis (länkas till projektets hemsida), som handlar om hur visualiseringar kan användas för att kommunicera dessa aspekter och deras roll i evolutionens mekanismer. Mitt fokus ligger på hur grafisk design och interaktionsdesign ska utformas för att underlätta förståelsen.

Visualisering i undervisning

Publikationer

Nyheter

Om mig

Uppdrag

 • Ledamot i styrelsen för FND – svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik
 • Utveckling av NTA Digital Tema Evolution, genetik och genteknik
 • WISDOME – Utveckling av interaktiva berättelser om cellernas molekylära värld

Undervisning

 • Grundlärarprogrammet F-3: 972G39 Naturorienterande ämnen
 • Grundlärarprogrammet 4-6: 973A23 Biologi

CV

 • Fil Mag Biologi inr cellbiologi och humanfysiologi. Linköpings universitet 2000.
 • Gymnasielärare biologi, matematik, kemi och datavetenskap 2001-2013
 • Forskningsingenjör Linköpings universitet 2013-2014
 • Doktor i naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik (2021)
 • M Sc Biology (cell biology and human physiology)
 • Upper secondary teacher in biology, mathematics, chemistry and computer science 2001-2013
 • Research engineer Linköping University 2013-2014
 • Ph D Student in science education 2014 - 
 

Relaterad information