Visuellt lärande och kommunikation

Vi forskar om undervisning och lärande av naturvetenskap med visualiseringar. Vårt ämnesfokus är biologi och molekylära vetenskaper, och vi är intresserade av såväl lärande med som design av visualiseringar. 

Vi undersöker elevers tolkning av och interaktion med visualiseringar för att lära sig om naturvetenskap såsom evolution, nanoteknik och molekylära interaktioner. Som en del i detta arbete så utvecklar vi också interaktiva digitala visualiseringar för lärande riktat till flera olika åldrar.

Vi deltar även i utvecklingsprojekt som tar fram resurser för lärare, såsom digitala undervisningsverktyg, material för lärares kollegiala lärande, och spridning av ämnesdidaktisk forskning. Visualiseringar är viktiga för att kommunicera och förstå naturvetenskapliga förklaringar av sådant som annars är svårt att föreställa sig. Ämnesinnehållet är abstrakt och komplext eftersom det handlar om strukturer och processer som är osynliga, dynamiska, och som antingen är väldigt snabba eller väldigt långsamma. Detta gör lärande och undervisning om innehållet utmanande, och visualiseringar kan leda fel om de inte tolkas på rätt sätt.

I vår forskning är vi speciellt intresserade av digitala visualiseringar såsom animationer, simuleringar och interaktiva modeller. Vår forskning sträcker sig från förskolan till högskolan och inkluderar även informellt lärande.

Enheten leds av professor Konrad Schönborn och består av medarbetare med bakgrund inom naturvetenskap, medieteknik, naturvetenskapernas didaktik, och utbildningspsykologi.

Forskning

EvoVis: Utmana livsvetenskapernas tröskelbegrepp

I detta projekt undersöker vi hur elevers förståelse av evolution kan underlättas via visualisering. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR 2012-5344), och Lena Tibell är ansvarig.

NanoSim: Virtuella nanoteknikmiljöer för lärande

Vi vill veta hur en interaktiv virtuell nanomiljö kan användas för att lära sig om grundläggande naturvetenskapliga begrepp. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet (VR 2011-5569), och ansvarig är Konrad Schönborn.

Påverkar mängden naturvetenskap i förskollärarutbildningen förskolebarns skolgång?

Syftet med projektet var att utvärdera de långsiktiga effekterna av ett förskollärarprogram med uttalad naturvetenskaplig profil. Projektet inriktar sig på skolelevers resultat på nationella prov och deras intresse, val och attityder. Projektet finansiseras av Vetenskapsrådet (VR 2009-6045). Ansvarig är Erik Mellander, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Uppsala.

Visualiseringar som meningsskapande verktyg för kommunikation av molekylär livsvetenskap

I detta projekt undersöker vi hur elever tolkar och använder visualiseringar, såsom multisensoriska och fysiska modeller och animationer, för att lära sig om molekylär livsvetenskap. Projektet har finaniserats av Vetenskapsrådet (VR 2008-5077), och ansvarig är Lena Tibell.

 

Övrigt

Forskarutbildning

"Den nationella forskarskolan för naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik" är ett uppdrag som under tolv år finansierats av sökbara statsmedel (via Vetenskapsrådet). Konrad Schönborn är koordinator och Lena Tibell vetenskaplig ledare för denna forskarskola. 
Besök FontD:s webbplats.

Utveckling och uppdragsverksamhet

I ett antal utvecklingsprojekt utvecklas och utvärderas digitala visuella hjälpmedel för undervisning i skolan. Vidareutbildning av lärare ingår även i dessa projekt. Projekten drivs i samarbete med IVA, NTA, KVA, Umeå universitet, Umevatoriet och Norrköpings visualiseringscenter C. I ett uppdrag från Skolverket bevakar vi och skriver sammanfattningar av NO-didaktisk forskning för lärare och andra aktiva i skolan.
Skolverkets forskningsbevakning NV-didaktisk forskning.

Nyheter

Senaste publikationer

2023

Jonas Hallström, Per Norstrom, Konrad Schönborn (2023) Authentic STEM education through modelling: an international Delphi study International Journal of STEM education, Vol. 10, Artikel 62 Vidare till DOI
Vahid Pooryousef, Maxime Cordeil, Lonni Besançon, Christophe Hurter, Tim Dwyer, Richard Bassed (2023) Working with Forensic Practitioners to Understand the Opportunities and Challenges for Mixed-Reality Digital Autopsy PROCEEDINGS OF THE 2023 CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, CHI 2023 Vidare till DOI
Anna Otterborn, Bodil Sundberg, Konrad Schönborn (2023) The Impact of Digital and Analog Approaches on a Multidimensional Preschool Science Education Research in science education Vidare till DOI
Andreas C. Göransson, Konrad Schönborn, Lena Tibell (2023) Towards defining success factors for school visits to digital science centers
Damien Barraud, Lonni Besançon, Elisabeth M. Bik, Eric Billy, Franck Clarot, Fabrice Frank, Anthony Guihur, David Hajage, Karine Lacombe, Herve Maisonneuve, Mathieu Molimard, Matthieu Mulot, Alexander Samuel (2023) Why the article that led to the widespread use of hydroxychloroquine in COVID-19 should be retracted Therapie (Paris), Vol. 78, s. 437-440 Vidare till DOI
Fabrice Frank, Nans Florens, Gideon Meyerowitz-katz, Jerome Barriere, Eric Billy, Veronique Saada, Alexander Samuel, Jacques Robert, Lonni Besançon (2023) Raising concerns on questionable ethics approvals - a case study of 456 trials from the Institut Hospitalo-Universitaire Mediterranee Infection RESEARCH INTEGRITY AND PEER REVIEW, Vol. 8, Artikel 9 Vidare till DOI

Forskning

Medarbetare

Organisation