Fotografi av Andreas Tillmar

Andreas Tillmar

Adjungerad universitetslektor, Docent

Jag studerar koden och förbättrar skärpan i undersökningar kopplat till forensisk genetik.

I kärnan på varje cell i våra kroppar finns den genetiska kod som påverkar vilka vi är och avslöjar vårt ursprung. Jag studerar koden och förbättrar skärpan i undersökningar kopplat till forensisk genetik.

Forskning

Min forskning är inriktad mot förbättringar och ökad kunskap inom forensisk genetik med ett speciellt fokus applikationer inom familjegenetik. Detta inkluderar bl a utveckling av molekylärbiologiska metoder men även olika frågeställningar kopplade till den biostatistisk värdering som genomförs baserat på DNA-data för att estimera nyttan av en genomförd undersökning (dvs bevisvärdering).

Andra närliggande ämnen av intresse är populationsgenetik och tillämpningar av nästa generations sekvenseringstekniker (NGS) att fortsätta utveckla forensiska undersökningar.

Har flertalet pågående studier inom ”Applied biostatistics in forensic genetics” tillsammans med Daniel Kling, FHI, Norge; Petter Mostad, Chalmers; Thore Egeland, NMBU, Norge.

Leder forskningsprojektet ”DNA-variation in northern Sweden”. I gruppen ingår även Daniel Kling, FHI, Norge; Thomas Wallerström, NTNU, Norge

Undervisning

Jag har erfarenhet från att kontinuerligt hålla föreläsningar för studenter vid den medicinska fakulteten kring tillämpad genetik. T ex inom kursen ”Genteknik och molekylärgenetik” som ingår i grundutbildningen för tekniska biologer samt inom kursen ”Tillämpad bioteknik i samhället".

Dessutom deltar jag i utbildningar vid den medicinska fakulteten som basgruppshandledare.

Publikationer

2024

Courtney Cavagnino, Goran Runfeldt, Michael Sager, Roberta Estes, Andreas Tillmar, Ellen M. Greytak, Jacqueline Tyler Thomas, Elise Anderson, Jennifer Daniels-Higginbotham, Katelyn Kjelland, Kimberly Sturk-Andreaggi, Thomas J. Parsons, Timothy P. McMahon, Charla Marshall (2024) Unearthing who and Y at Harewood Cemetery and inference of George Washington's Y-chromosomal haplotype iScience, Vol. 27, Artikel 109353 Vidare till DOI

2023

Petter Mostad, Andreas Tillmar, Daniel Kling (2023) Improved computations for relationship inference using low-coverage sequencing data BMC Bioinformatics, Vol. 24, Artikel 90 Vidare till DOI
Adam Staadig, Johannes Hedman, Andreas Tillmar (2023) Applying Unique Molecular Indices with an Extensive All-in-One Forensic SNP Panel for Improved Genotype Accuracy and Sensitivity Genes, Vol. 14, Artikel 818 Vidare till DOI

2022

Odile Loreille, Andreas Tillmar, Michael D. Brandhagen, Linda Otterstatter, Jodi A. Irwin (2022) Improved DNA Extraction and Illumina Sequencing of DNA Recovered from Aged Rootless Hair Shafts Found in Relics Associated with the Romanov Family. Genes, Vol. 13, Artikel 202 Vidare till DOI
Erik F. Bergseth, Andreas Tillmar, Jorgen T. Haddeland, Daniel Kling (2022) Extended population genetic analysis of 12 X-STRs - Exemplified using a Norwegian population sample Forensic Science International: Genetics, Vol. 60, Artikel 102745 Vidare till DOI

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Ida Grandell, Raed Samara, Andreas Tillmar (2016)

International journal of legal medicine , Vol.130 , s.905-914 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Andreas O Karlsson, Thomas Wallerstrom, Anders Gotherstrom, Gunilla Holmlund (2006)

European Journal of Human Genetics , Vol.14 , s.963-970 Vidare till DOI

PubMed

CV

CV

  • Docent i forensisk genetik (2016-)
  • Rättsgenetiker vid Rättsmedicinalverket (2006-)
  • Anlitad som expert/lärare för flertalet internationella workshops (Europa, USA) med fokus på biostatistiska metoder inom forensisk genetik

Nätverk - Uppdrag

  • Medlem i Editorial Board för tidskriften Forensic Science International: Genetics. (2014-fortf)
  • Ordförande för den engelskpråkiga arbetsgruppen (ESWG) inom det internationella samfundet för rättsgenetik (International Society for Forensic Genetics (ISFG))
  • Ingår i nätverket Strategiområdet för forensiska vetenskaper vid LiU

 

Undervisning

Civilingenjörsprogrammen för Kemisk biologi och Teknisk biologi

Forskning

Videoföreläsning

DNA och släktforskning i brottsutredningar

DNA-analyser i rättsliga applikationer inklusive brottsutredningar med okända gärningsmän - möjligheter och utmaningar. 

Nyheter

Organisation