I kärnan på varje cell i våra kroppar finns den genetiska kod som påverkar vilka vi är och avslöjar vårt ursprung. Jag studerar koden och förbättrar skärpan i undersökningar kopplat till forensisk genetik.

Forskning

Min forskning är inriktad mot förbättringar och ökad kunskap inom forensisk genetik med ett speciellt fokus applikationer inom familjegenetik. Detta inkluderar bl a utveckling av molekylärbiologiska metoder men även olika frågeställningar kopplade till den biostatistisk värdering som genomförs baserat på DNA-data för att estimera nyttan av en genomförd undersökning (dvs bevisvärdering).

Andra närliggande ämnen av intresse är populationsgenetik och tillämpningar av nästa generations sekvenseringstekniker (NGS) att fortsätta utveckla forensiska undersökningar.

Har flertalet pågående studier inom ”Applied biostatistics in forensic genetics” tillsammans med Daniel Kling, FHI, Norge; Petter Mostad, Chalmers; Thore Egeland, NMBU, Norge.

Leder forskningsprojektet ”DNA-variation in northern Sweden”. I gruppen ingår även Daniel Kling, FHI, Norge; Thomas Wallerström, NTNU, Norge

Undervisning

Jag har erfarenhet från att kontinuerligt hålla föreläsningar för studenter vid den medicinska fakulteten kring tillämpad genetik. T ex inom kursen ”Genteknik och molekylärgenetik” som ingår i grundutbildningen för tekniska biologer samt inom kursen ”Tillämpad bioteknik i samhället".

Dessutom deltar jag i utbildningar vid den medicinska fakulteten som basgruppshandledare.

Publikationer

2022

2021

Utvalda publikationer

PubMed

CV

CV

  • Docent i forensisk genetik (2016-)
  • Rättsgenetiker vid Rättsmedicinalverket (2006-)
  • Anlitad som expert/lärare för flertalet internationella workshops (Europa, USA) med fokus på biostatistiska metoder inom forensisk genetik

Nätverk - Uppdrag

  • Medlem i Editorial Board för tidskriften Forensic Science International: Genetics. (2014-fortf)
  • Ordförande för den engelskpråkiga arbetsgruppen (ESWG) inom det internationella samfundet för rättsgenetik (International Society for Forensic Genetics (ISFG))
  • Ingår i nätverket Strategiområdet för forensiska vetenskaper vid LiU

 

Undervisning

Civilingenjörsprogrammen för Kemisk biologi och Teknisk biologi

Forskning

Videoföreläsning

DNA och släktforskning i brottsutredningar

DNA-analyser i rättsliga applikationer inklusive brottsutredningar med okända gärningsmän - möjligheter och utmaningar. 

Nyheter

Organisation