Forensiska vetenskaper - ett styrkeområde

DNA-sekvensering

Forensiska vetenskaper är en gemensam satsning, på ett styrkeområde, mellan Rättsmedicinalverket och Linköpings universitetet.

Linköping är unikt då Rättsmedicinalverkets Avdelning för Rättsgenetik och rättskemi i Linköping är ett nationellt laboratorium för genetiska och toxikologiska analyser inom rättssystemet, vilket gör att alla analyser genomförs på ett laboratorium med en världsledande kompetens.
 
Linköpings universitet är också unikt då flertalet forskargrupper är tonsättande i den forensiska forskningen.

Det övergripande vetenskapliga mål för Forensiska vetenskaper är:

  • att genomföra enastående forskning som manifesteras i excellenta forskningspublikationer, utmärkt forskning och synlighet på den internationella forskningsarenan
  • att arbeta för en expansion av forskningen inom det forensiska området.
  • att skapa och upprätthålla en interaktiv och kreativ forskningsmiljö inom forensiska vetenskaper mellan Rättsmedicinalverket och Linköpings universitet
  • att verka för att förbättra forskningsinfrastrukturen inom forensiska vetenskaper såväl när det gäller personal och utrustning.
 

Kontakt

Nyheter inom Forensiska vetenskaper

Forensiska vetenskaper i media

Videoföreläsning

Henrik Green föreläser om nätdroger

Forskning i kampen mot nätdroger

Om föreläsningen:
Forskare hjälper till i kampen mot nätdroger så att de så snabbt som möjligt kan förbjudas. Professor Henrik Gréen tar reda på hur nya psykoaktiva substanser fungerar och varför en del av nätdrogerna är mer dödliga än andra. Coronapandemin har fört med sig en ökad näthandel med olagliga droger, enligt FN:s narkotikakontrollbyrå.

 

 

 

Andreas Tillmar föreläser om DNA-analys i brottsutredningar

"DNA-analyser i brotts-utredningar med okända gärningsmän"

Om föreläsningen:

Docent Andreas Tillmar berättar om nya metoder som syftar till att skapa spaningsinformation om okända gärningsmän och avlidna i utredningar där polisutredningen har tillgång till DNA men det saknas idé om vem det kommer ifrån. 

En del i föreläsningsserien Forskning i Framkant.

Forskargrupper

Beviljade anslag under 2021

Projekt: Assessing CB1 and CB2 potency of NPS and their metabolites by in vitro receptor activation.
Huvudsökande: Henrik Green
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt
: Investigating the pharmacological response of potassium channels to phytocannabinoids and their metabolites.
Huvudsökande: Sara Liin
Anslag: 200 000 kronor.

Projekt
: Postmortem reference concentrations of 67 elements in blood and urine.
Huvudsökande: Carl Söderberg
Anslag: 200 000 kronor.

Projekt: In-House UHPLC-QTOF Metabolite Database for Postmortem Metabolomics Investigations.
Huvudsökande: Albert Elmsjö
Anslag: 100 000 kronor.
Projekt: Regioselective N1-Alkylation of Indazole-3-carboxylic acid with Application in the Synthesis of Synthetic Cannabinoids and Their Metabolites for the Uses in Forensic Science.
Huvudsökande: Xiongyu Wu
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt: Generating dense SNP data from forensic samples – Learning from ancient DNA to prepare for investigative genetic genealogy.
Huvudsökande: Andreas Tillmar
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt: Expanding the possibilities in forensic genetics – A comprehensive marker panel captured using hybridization probes.
Huvudsökande: Daniel Kling
Anslag: 50 000 kronor.

Projekt
: Distinguishing monozygotic twins, who is the father of the child?
Huvudsökande: Kerstin Montelius
Anslag: 50 000 kronor.

Organisation

Styrgrupp

Ledningsgruppen rapporterar till en styrgrupp som består av: 

  • Dekanus vid Medicinska fakulteten, LiU.
  • Prefekten vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), vid LiU.
  • Avdelningschefen för Rättsgenetik och rättskemi vid Rättsmedicinalverket.
  • Enhetschefen för utredningsenheten för Rättsgenetik och rättskemi vid Rättsmedicinalverket. 

Dokument

Relaterat innehåll

Andra styrkeområden vid LiU