Forensiska vetenskaper - ett styrkeområde

DNA-sekvensering

Forensiska vetenskaper är en gemensam satsning, på ett styrkeområde, mellan Rättsmedicinalverket och Linköpings universitetet.

Linköping är unikt då Rättsmedicinalverkets Avdelning för Rättsgenetik och rättskemi i Linköping är ett nationellt laboratorium för genetiska och toxikologiska analyser inom rättssystemet, vilket gör att alla analyser genomförs på ett laboratorium med en världsledande kompetens.
 
Linköpings universitet är också unikt då flertalet forskargrupper är tonsättande i den forensiska forskningen.

Det övergripande vetenskapliga mål för Forensiska vetenskaper är:

  • att genomföra enastående forskning som manifesteras i excellenta forskningspublikationer, utmärkt forskning och synlighet på den internationella forskningsarenan
  • att arbeta för en expansion av forskningen inom det forensiska området.
  • att skapa och upprätthålla en interaktiv och kreativ forskningsmiljö inom forensiska vetenskaper mellan Rättsmedicinalverket och Linköpings universitet
  • att verka för att förbättra forskningsinfrastrukturen inom forensiska vetenskaper såväl när det gäller personal och utrustning.
 

Kontakt

Nyheter inom Forensiska vetenskaper

Videoföreläsningar

Nätdroger – förekomst, farmakologi och narkotikaklassning

Hur farliga är nätdroger egentligen och hur sprids de i samhället? Henrik Gréen, professor i forensiska vetenskaper, berättar om det ständiga inflödet av nya droger och hur hans och andras forskning gör skillnad i arbetet med att få dem narkotikaklassade och skydda liv.

Från ForskarFredag 2023; Forskarhörnan.

"DNA-analyser i brotts-utredningar med okända gärningsmän"

Docent Andreas Tillmar berättar om nya metoder som syftar till att skapa spaningsinformation om okända gärningsmän och avlidna i utredningar där polisutredningen har tillgång till DNA men det saknas idé om vem det kommer ifrån.

En del i föreläsningsserien Forskning i Framkant.

Forskning i kampen mot nätdroger

Forskare hjälper till i kampen mot nätdroger så att de så snabbt som möjligt kan förbjudas. Professor Henrik Gréen tar reda på hur nya psykoaktiva substanser fungerar och varför en del av nätdrogerna är mer dödliga än andra. Coronapandemin har fört med sig en ökad näthandel med olagliga droger, enligt FN:s narkotikakontrollbyrå.

En del i föreläsningsserien Forskning i Framkant.

Forskargrupper

Beviljade anslag

Fäll ut innehåll för att se vilka som fått beviljade anslag

Forskningsanslag 2022

Projekt: Exploring the potential of genetic copy number variation in post-mortem samples to find the cause of death.
Huvudsökande: Daniel Kling
Anslag: 125 000 kronor.

Projekt: Ethanol, ethyl glucuronide, and ethyl sulphate in blood and urine after controlled real-life drinking scenarios.
Huvudsökande: Gerd Jakobsson
Anslag: 125 000 kronor.

Projekt: Assessing metabolites of brominated and fluorinated synthetic cannabinoid receptor agonists to emerge that circumvent the new Chinese SCRA analog controls.
Huvudsökande: Oleksandra Kyslychenko
Anslag: 125 000 kronor.

Projekt: Off-target in vitro activation of μ-opioid receptor by potent synthetic cannabinoid receptor agonists
Huvudsökande: Mattias Persson
Anslag: 125 000 kronor.

Projekt: Improving the utility of low-coverage forensic DNA datasets with genotype imputation.
Huvudsökande: Andreas Tillmar
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt: Synthesis of Synthetic Cannabinoids and Their Metabolites with a 5Br, 5Cl or 5F Indazole Core.
Huvudsökande: Xiongyu Wu
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt: Forensic 3D documentation of fatal violence
Huvudsökande: Anders Persson
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt: Investigation of Cadaver Detection Dogs Training Aids with Quantitative Methods
Huvudsökande: Donatella Puglisi
Anslag: 100 000 kronor.

Doktorandmedel 2022

Projekt: In vitro profiling of NPS - Aspect of pharmacology and metabolomics.
Huvudsökande: Henrik Green
Anslag: 10 månader.

Projekt: The use of new DNA technology for increased information and precision in forensic genetic investigations.
Huvudsökande: Andreas Tillmar
Anslag: 10 månader.

Projekt: Identification and synthesis of metabolites of synthetic and semi-synthetic cannabinoids
Huvudsökande: Johan Dahlen
Anslag: 10 månader.

Forskningsanslag 2021

Projekt: Assessing CB1 and CB2 potency of NPS and their metabolites by in vitro receptor activation.
Huvudsökande: Henrik Green
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt
: Investigating the pharmacological response of potassium channels to phytocannabinoids and their metabolites.
Huvudsökande: Sara Liin
Anslag: 200 000 kronor.

Projekt
: Postmortem reference concentrations of 67 elements in blood and urine.
Huvudsökande: Carl Söderberg
Anslag: 200 000 kronor.

Projekt: In-House UHPLC-QTOF Metabolite Database for Postmortem Metabolomics Investigations.
Huvudsökande: Albert Elmsjö
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt: Regioselective N1-Alkylation of Indazole-3-carboxylic acid with Application in the Synthesis of Synthetic Cannabinoids and Their Metabolites for the Uses in Forensic Science.
Huvudsökande: Xiongyu Wu
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt: Generating dense SNP data from forensic samples – Learning from ancient DNA to prepare for investigative genetic genealogy.
Huvudsökande: Andreas Tillmar
Anslag: 100 000 kronor.

Projekt: Expanding the possibilities in forensic genetics – A comprehensive marker panel captured using hybridization probes.
Huvudsökande: Daniel Kling
Anslag: 50 000 kronor.

Projekt: Distinguishing monozygotic twins, who is the father of the child?
Huvudsökande: Kerstin Montelius
Anslag: 50 000 kronor.

Organisation

Styrgrupp

Ledningsgruppen rapporterar till en styrgrupp som består av: 

  • Dekanus vid Medicinska fakulteten, LiU.
  • Prefekten vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), vid LiU.
  • Avdelningschefen för Rättsgenetik och rättskemi vid Rättsmedicinalverket.
  • Enhetschefen för utredningsenheten för Rättsgenetik och rättskemi vid Rättsmedicinalverket. 

Relaterat innehåll

Andra styrkeområden vid LiU

Medicin- och vårdstudenter som övar tillsammans med en simuleringsdocka.

Styrkeområdet för interprofessionellt lärande och samverkan

Styrkeområdet för Interprofessionellt lärande och samverkan vid Medicinska fakulteten ingår som en del i målsättningen att LiU ska vara ledande inom forskning och utveckling av interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningarna.

Viruvian man

Cirkulation och metabolism - CircM

CircM är ett styrkeområde och ett forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

Mycoplasmabakterier i förstoring

Infektion och inflammation - ett styrkeområde (MIIC)

Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa. MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grund- och klinisk forskning vilket förväntas ge nya resultat som kan bidra till bättre hälsa.

Neuroner

Systemneurobiologi - ett styrkeområde

Systemneurobiologi är en satsning på ett gemensamt styrkeområde mellan Linköpings universitet och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

Illustration av cancerceller och nätverk.

Styrkeområdet Cancer

Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

e-Hälsa.

e-Hälsa

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, samt skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.