Fotografi av Andreas Larsson

Andreas Larsson

Postdoktor

Till stora delar handlar mitt arbete om att medverka nätverksbyggande, planera och genomföra fortbildningar och seminarier samt bevaka aktuell ämnesdidaktisk forskning.

Arbetet på NATDID handlar till stor del om att arbeta med skolutveckling för att lärare ska kunna överföra didaktisk forskning till sin praktik.

Med egen lärarerfarenhet vet jag hur svårt det kan vara, vilket gör mitt arbete extra spännande.

Publikationer

2023

Andreas Larsson (2023) Metaphors and gestures in programming education Programming and computational thinking in technology education: Swedish and international perspectives, s. 310-324
Karin Stolpe, Andreas Larsson (2023) "Vi går in och tittar i mappen" ["Let's go look inside the folder"]: En lärares språkliga strukturering av rumslighet i programmeringsundervisning [A teacher's way of structuring spatiality when teaching programming] NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 19, s. 134-147
Andreas Larsson (2023) På tal om metaforer: Programmeringslärares kunskap och självupplevda förståelse av sin undervisning
Andreas Larsson, Karin Stolpe (2023) Hands on programming: Teachers use of Metaphors in gesture and Speech make Abstract concepts tangible International journal of technology and design education, Vol. 33, s. 901-919 Vidare till DOI
Andreas Larsson, Karin Stolpe (2023) Exploring the metaphoric nature of programming teachers reflections on action-a case study with teaching in mind International journal of technology and design education Vidare till DOI

Relaterat innehåll