Arbetet på NATDID handlar till stor del om att arbeta med skolutveckling för att lärare ska kunna överföra didaktisk forskning till sin praktik.

Med egen lärarerfarenhet vet jag hur svårt det kan vara, vilket gör mitt arbete extra spännande.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll