Korsbandsskada och fotboll är ingen bra kombination

I min forskning studerar jag framförallt fotbollsspelare med ett korsbandsopererat knä och förekomst av eventuellt nya skador.

Jag forskar för att finna riskfaktorer och att i framtiden kunna förebygga en del av dessa. Jag studerar även vilka faktorer som inverkar på om man återgår till idrott efter skada och hur knäfunktionen är. Ett annat intresse är att stärka rehabiliteringen och att hitta funktionella tester som kan användas för att utvärdera idrottare/patienter i kliniken så att återgång i idrott blir så säker som möjlig.

Publikationer

2022

Undervisning

Press och media

Intervju av Centrum för idrottsforskning

Anne Fältström om forskning på kvinnliga fotbollsspelare och korsbandsskador, från idrottsmedicinska vårmötet.

British Journal of Sports Medicine (BJSM)

Anne Fältström: BJSM Academy Award nominee.

Reportage från Region Jönköpings län

Forskarfredag spred kunskap om forskningen i Jönköpings län

Intervju i Värnamo Nyheter (VN)

Hon forskar om knäskador

Organisation