Korsbandsskada och fotboll är ingen bra kombination

I min forskning studerar jag framförallt fotbollsspelare med ett korsbandsopererat knä och förekomst av eventuellt nya skador. 

Jag forskar för att finna riskfaktorer och att i framtiden kunna förebygga en del av dessa. Jag studerar även vilka faktorer som inverkar på om man återgår till idrott efter skada och hur knäfunktionen är. Ett annat intresse är att stärka rehabiliteringen och att hitta funktionella tester som kan användas för att utvärdera idrottare/patienter i kliniken så att återgång i idrott blir så säker som möjlig.

Press och media
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll