Presentation

Jag leder arbetet inom Projekt- och utvecklingsenheten på IT-avdelningen och vårt uppdrag är att driva interna utvecklingsprojekt. Jag är ansvarig för universitetets integrationsplattform, vår kontohanteringsprocess samt vårt projektkontor, där vi tillhandahåller verktyg och stöd för projektledare. 

På Projekt- och utvecklingsenheten finns systemutvecklare, IT-arkitekter och projektledare. Hos oss pågår ett ständigt nyutvecklingsarbete, parallellt med förvaltning och vidareutveckling av befintliga system.

Kollegor på Projekt- och utvecklingsenheten

Nyheter

Relaterat innehåll