Fotografi av Anna Fredin

Anna Fredin

Enhetschef, Koordinator

Enhetschef för Projekt- och utvecklingsenheten. Ställföreträdande avdelningschef för Digitaliseringsavdelningen.

Presentation

Jag leder arbetet inom Projekt- och utvecklingsenheten på Digitaliseringsavdelningen och vårt uppdrag är att driva interna utvecklingsprojekt. Jag är ansvarig för universitetets integrationsplattform, vår kontohanteringsprocess samt vårt projektkontor, där vi tillhandahåller verktyg och stöd för projektledare. 

På Projekt- och utvecklingsenheten finns systemutvecklare, IT-arkitekter och projektledare. Hos oss pågår ett ständigt nyutvecklingsarbete, parallellt med förvaltning och vidareutveckling av befintliga system.

Kollegor på Projekt- och utvecklingsenheten

Nyheter

Relaterat innehåll