Fotografi av Anna Johnsson Harrie

Anna Johnsson Harrie

Universitetslektor

Anna Johnsson Harrie fil.dr och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. Hennes forskning rör samhällskunskapsdidaktik och frågor om läromedel, till exempel läroboksgranskning och sponsrade läromedel. 

Presentation

Anna Johnsson Harrie är fil.dr och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. Hennes forskningsintressen rör främst samhällskunskaps- och historiedidaktik, samt läromedelsforskning.

Hennes avhandling Staten och läromedlen En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991 handlar om hur den svenska staten fram till 1991 granskade och godkände läromedel innan de fick användas i skolornas samhällsundervisning. Hon har också skrivit om sponsrade läromedel i framförallt samhällskunskap.

Anna undervisar i samhällsämnenas didaktik på olika lärarprogram samt handleder doktorander i forskarutbildningen i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik.

Bakgrund och uppdrag

Akademisk examen

  • Gymnasielärarexamen, historia och samhällskunskap, Lärarhögskolan i Malmö / Lunds universitet, 1998.
  • Filosofie magisterexamen i historia, Högskolans för lärande och kommunikation, Jönköping, 2002.
  • Doktorsexamen i Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, 2009. 

Uppdrag

Prodekan för grundutbildning med ansvar för strategisk utveckling inom Utbildningsvetenskaps grundutbildning, Kansliet för utbildningsvetenskap.

Handledning

Bihandledare forskarutbildning pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik.

Publikationer

2020

David Ludvigsson, Anna Johnsson Harrie, Martin Stolare, Cecilia Trenter (2020) Skolbarn relaterar till historiska platser
Anna Johnsson Harrie, David Ludvigsson (2020) Samhällsämnenas didaktik Ämnesdidaktik vid Linköpings universitet, s. 19-25

2018

Anna Johnsson Harrie, David Ludvigsson, Mats Sjöberg (2018) Lärarstudenters historiekunskaper och ämneskonception Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Vol. 2, s. 49-77

Forskning

Nyheter

Organisation