Fotografi av Anna Johnsson Harrie

Anna Johnsson Harrie

Universitetslektor

Anna Johnsson Harrie fil.dr och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. Hennes forskning rör samhällskunskapsdidaktik och frågor om läromedel, till exempel läroboksgranskning och sponsrade läromedel. 

Presentation

Anna Johnsson Harrie är fil.dr och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. Hennes forskningsintressen rör främst samhällskunskaps- och historiedidaktik, samt läromedelsforskning.

Hennes avhandling Staten och läromedlen En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991 handlar om hur den svenska staten fram till 1991 granskade och godkände läromedel innan de fick användas i skolornas samhällsundervisning. Hon har också skrivit om sponsrade läromedel i framförallt samhällskunskap.

Anna undervisar i samhällsämnenas didaktik på olika lärarprogram samt handleder doktorander i forskarutbildningen i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik.

Akademisk examen

Gymnasielärarexamen, historia och samhällskunskap, Lärarhögskolan i Malmö / Lunds universitet, 1998.

Filosofie magisterexamen i historia, Högskolans för lärande och kommunikation, Jönköping, 2002.

Doktorsexamen i Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, 2009. 

Uppdrag

Utbildningsledare med ansvar för strategisk utveckling inom Utbildningsvetenskaps grundutbildning, Kansliet för utbildningsvetenskap.
 

Handledning

Bihandledare forskarutbildning pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik.

Publikationer

Projekt

Nyhetsartiklar

Relaterad information