annjo55

Anna Johnsson Harrie

Universitetslektor

Anna Johnsson Harrie fil.dr och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. Hennes forskning rör samhällskunskapsdidaktik och frågor om läromedel, till exempel läroboksgranskning och sponsrade läromedel. 

Presentation

Anna Johnsson Harrie är fil.dr och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. Hennes forskningsintressen rör främst samhällskunskaps- och historiedidaktik, samt läromedelsforskning.

Hennes avhandling Staten och läromedlen En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991 handlar om hur den svenska staten fram till 1991 granskade och godkände läromedel innan de fick användas i skolornas samhällsundervisning. Hon har också skrivit om sponsrade läromedel i framförallt samhällskunskap.

Anna undervisar i samhällsämnenas didaktik på olika lärarprogram samt på forskarutbildning. Hon är koordinator för det ämnesdidaktiska samarbetet mellan samhällsämnena vid Linköpings universitet samt engagerad i forskarutbildning i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik som forskarstudierektor och bihandledare.

Akademisk examen

Gymnasielärarexamen, historia och samhällskunskap, Lärarhögskolan i Malmö / Lunds universitet, 1998.

Filosofie magisterexamen i historia, Högskolans för lärande och kommunikation, Jönköping, 2002.

Doktorsexamen i Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, 2009. 

Uppdrag

Avdelningschef för avdelningen för historia, turism och medievetenskap (HTM) på ISAK.

Koordinator för DISA – didaktik i samhällsämnena (LiU:s fo-miljö för samhällsämnenas didaktik).

Forskarstudierektor pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik.

 

Handledning

Bihandledare forskarutbildning pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik.

Publikationer

Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid: Bidrag från femte rikskonferensen iämnesdidaktik vidLinköpings universitet 26-27 maj 2010

Författare:

Publ 2011
Typ Samlingsverk (redaktörskap)
Till publikationen

2016

Anna Johnsson Harrie

En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7-9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans

Rapport

2012

Anna Johnsson Harrie

Sponsrade läromedel i samhällskunskap

Ingår i Samhällsdidaktik :

Konferensbidrag

Nyheter

Om avdelningen