Skolbarn relaterar till historiska platser

Lärare utomhus talar inför grupp inför grupp av barn
Chezbeate/Pixabay

Projektet ska pågå från 2017 till 2019 och syftet är att undersöka hur kulturarvsmiljöer används i skolans undervisning, med fokus på barnens perspektiv.

Enligt läroplanen ska lärare arbeta med olika närmiljöer i undervisningen under lågstadietiden och i projektet ska forskarna undersöka hur och i vilken mån skolor gör detta. Man vill också titta närmare på vad barnen tar med sig från denna typ av studiebesök till historiska platser och vilka variationer man kan se mellan olika skolor och barn. Studien kommer att genomföras i Östergötland.

Utöver att undersöka hur man genomför studiebesök idag innefattar projektet också att undersöka hur lärare genomfört tidigare besök – erfarenheter som förstås påverkar hur de gör idag. En förutsättning som har förändrats är att vi blir alltmer rörliga i var vi bor och arbetar, och därför kanske inte heller har kunskap om miljöerna i närheten av där vi bor.

Riksantikvarieämbetet finansierar forskningsprojektet med drygt 4 miljoner kronor inom ramen för FoU-program 2017 – 2021 för kulturarv och kulturmiljö.

Forskare

Organisation