Fotografi av Annika Mindedal

Annika Mindedal

Universitetsadjunkt

Min huvudsakliga inriktning är undervisning inom läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning i förskola och F-3. 

CV 

Lågstadielärarexamen 1983 
Filosofie magisterexamen 2006 
Filosofie licentiatexamen 2011 

Undervisning

Medarbetare

Organisation