Presentation

I korthet kan min forskningsprofil beskrivas: Forskning i relation till ett patientperspektiv, inom Hälso- och sjukvården kvalitativa metoder för att fånga individens upplevelser utifrån olika perspektiv, av att leva med en kronisk sjukdom.

Disputerade 2007 med en avhandling med fokus på dilemman och konsekvenser av kronisk sjukdom. 

Under våren 2009  uppstartades ett forskningsprojekt med fokus på vardagsliv hos kvinnor och män med ledgångsreumatism (RA).

Reumatism är ofta förknippat med funktionshinder. Aktivitets- och delaktighetsinkränkning är ett problem både för den enskilda människan och för samhället. En viktig uppgift i rehabliteringsforskning om reumatism är att kartlägga hur olika aspekter av funktionshinder är relaterade och förhåller sig till varandra. Utifrån denna kartläggning underlättas ett förebyggande patientarbete med den utgör också viktig kunskap i ett inverventionsarbete.

Personliga faktorer och faktorer i omgivningen är av betydelse för om personer med ledgångsreumatism begränsas när det gäller att utföra aktiviteter, men också om de inte är delaktiga i ett socialt sammanhang.

Der övergripande syftet med detta projekt och dessa kvalitativa studier är att undersöka hur kvinnor och män med ledgångsrematism själva beskriver hur r det är att leva med sin ledgångsreumatism. Vilka är hindrade respektive stödjande faktorer för delaktighet i vardagslivet, inklusive yrkesarbete och samhällsliv? Ett antal invervjuer har ghenomförts för att få svar på dessa frågor?

Vi anvnänder i ett flertal studier hälsoklassifikationssystemet ICF. Det område som studeras; delaktighet i samhället i relation till omgivningen är domäner som är mycket ”patientnära” eller snarare ”människonära”. De möjligheter och hinder i omgivningen som identifieras av patienter med ledgångsreumatism är angelägna att kartlägga som komplement til bedömingar av sjukdom eller funktionshinder. Samtliga dessa aspekter tillsammans ger bättre förutsättningar för att fortsättningsvis på bästa sätt möte inverventioner inom rehablitering vid ledgångsreumatism.

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2018

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen
Visa/dölj innehåll

  • Socionomexamen 1982
  • Filosofie Magisterexemen 2001
  • Medicine Doktorsexamen 2007