Fotografi av Annette Sverker

Annette Sverker

Adj universitetslektor

Docent i Socialvetenskaplig Rehabiliteringsmedicin. Forskningen har två spår; kronisk sjukdom och äldreforskning. Delaktighet och vardagslivet med Reumatoid artrit har varit mitt fokus de senaste åren. Äldreforskningen har fokus mot multisjuka äldre.

Min forskning

Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid Reumatoid artrit (RA)

En kvalitativ studie, där intervjuer genomförts med ett antal individer med RA för att få en blick av hur vardagslivet fungerar med en kronisk sjukdom.Detta är en studie som ingår i ett större forskningssammanhang;” Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit” (TIRA), med koppling till Reumatologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

Delstudien multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård

Delstudien multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård - möjligheter och hinder för inflytande och delaktighet, är också en kvalitativ intervjustudie. Fokus är riktat mot hur multisjuka äldre upplever att samordningen av vård- och omsorgsinsatser från olika aktörer som sker i hemmet, kan bidra till möjligheter vad gäller inflytande samt påverkan över hur den egna vardagen kan utformas. Projektet är ett delprojekt inom prediktiv och individualiserad vård för svårt sjuka äldre inom primärvården i Region Östergötland.

Om migVisa/dölj innehåll

CV

  • Socionomexamen 1982
  • Filosofie Magisterexemen 2001
  • Medicine Doktorsexamen 2007
  • Docent i Socialvetenskaplig rehabiliteringsmedicin vid Linköpings Universitet 2019

 

Undervisning

  • Undervisar på Socionomprogrammet, avdelningen Socialt arbete. Undervisar om samtal och bemötande, är handledare på den verksamhetsförlagda terminen samt handleder examensarbeten.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

ForskningVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll