Fotografi av Annette Sverker

Annette Sverker

Adjungerad universitetslektor, Docent

Docent i socialvetenskaplig rehabiliteringsmedicin. Forskningen har två spår; kronisk sjukdom och äldreforskning. Delaktighet och vardagslivet med reumatoid artrit har varit mitt fokus de senaste åren. Äldreforskningen har fokus mot multisjuka äldre.

Min forskning

Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid Reumatoid artrit (RA)

En kvalitativ studie, där intervjuer genomförts med ett antal individer med RA för att få en blick av hur vardagslivet fungerar med en kronisk sjukdom.Detta är en studie som ingår i ett större forskningssammanhang;” Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit” (TIRA), med koppling till Reumatologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

Delstudien multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård

Delstudien multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård - möjligheter och hinder för inflytande och delaktighet, är också en kvalitativ intervjustudie. Fokus är riktat mot hur multisjuka äldre upplever att samordningen av vård- och omsorgsinsatser från olika aktörer som sker i hemmet, kan bidra till möjligheter vad gäller inflytande samt påverkan över hur den egna vardagen kan utformas. Projektet är ett delprojekt inom prediktiv och individualiserad vård för svårt sjuka äldre inom primärvården i Region Östergötland.

Om mig

CV

  • Socionomexamen 1982
  • Filosofie Magisterexemen 2001
  • Medicine Doktorsexamen 2007
  • Docent i Socialvetenskaplig rehabiliteringsmedicin vid Linköpings universitet 2019

 

Undervisning

  • Undervisar på Socionomprogrammet, avdelningen Socialt arbete. Undervisar om samtal och bemötande, är handledare på den verksamhetsförlagda terminen samt handleder examensarbeten.

Publikationer

2024

Lisa Kastbom, Maria Johansson, Annette Sverker, Anna Segernäs (2024) Thanks for hearing me: key elements of primary care according to older patients Scandinavian Journal of Primary Health Care Vidare till DOI

2023

Åsa Sax, Magnus Nord, Elisabet Cedersund, Anna Olaison, Annette Sverker, Lisa Kastbom (2023) Trustful conversations: a qualitative interview study on older patients experiences of the intervention Proactive healthcare in a Swedish primary care setting Primary Health Care Research and Development, Vol. 24, Artikel e53 Vidare till DOI
Maria Bergström, Åsa Larsson Ranada, Annette M. Sverker, Ingrid Thyberg, Mathilda Björk (2023) A dyadic exploration of support in everyday life of persons with RA and their significant others Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 616-627 Vidare till DOI

2022

Eva Anskär, Magnus Falk, Annette Sverker (2022) 'But there are so many referrals which are totally...only generating workand irritation': a qualitative study of physicians'and nurses'experiences ofwork tasks in primary care in Sweden Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 40, s. 350-359 Vidare till DOI
Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Jan Marcusson, Magnus Nord, Annette M. Sverker (2022) 'Do you have a future when you are 93?' Frail older person's perceptions about the future and end of life - a qualitative interview study in primary care Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 40, s. 417-425 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Organisation