Forskarutbildningssamordnare

Mina främsta arbetsuppgifter är:

 • Disputationshandläggning
 • Antagningshandläggning
 • Pricklistor gällande disputation och licentiatexamen
 • Disputationsbokning
 • Examensgranskning
 • Administration forskarutbildningskurser
 • Samordning av forskarutbildningens hemsidor

Jag ansvarar även för:

 • Kontohantering (LiU-id)
 • Tillträdesansvarig (TA) för Sandbäcksgatan 7, plan 1
 • Handläggning av VFU-avtal
 • Forskningsetikkurs för postdocs och internationella forskare

Kollegor

Organisation