Forskarutbildningssamordnare

I mitt uppdrag ingår att administrera det mesta inom vår forskarutbildning och hjälpa våra doktorander med det administrativa

Mina arbetsuppgifter

  • Registrator för forskarutbildningsärenden
  • Samordning av forskarutbildningsadministrationen inklusive kontakter med och information till doktorander, handledare och övriga medarbetare
  • Bereder ärenden till forskarutbildningsstudierektor (FUS) såsom
    - anmälan om inrättande av forskarutbildningsplats
    - anmälan om halvtidsseminarium
    - anmälan till disputation
  • Samordnare för DA-funktionen

OrganisationVisa/dölj innehåll