Fotografi av Ann-Sofi Wedin

Ann-Sofi Wedin

Universitetslektor

Hur lär sig lärarstudenter under sin VFU, och på vilket sätt lär de sig? Hur stöttar handledare dem i denna utveckling? Det står i fokus för min forskning. Jag har tidigare också studerat hur erfarna lärare utvecklar kunskap i sitt arbete.

Lärares arbete och lärande

Jag har ett särskilt intresse för lärares arbete och lärande. Det har stått i fokus i min forskning på lite olika sätt. Från att ha studerat hur erfarna lärare utvecklar kunskap i sitt arbete har fokus svängt över till hur lärarstuderande utvecklas till lärande under sin VFU, vad och hur de lär sig och hur handledare stöttar dem i denna utveckling. Att jag är ansvarig för två viktiga VFU-kurser är ingen slump utan det är för att jag har ett särskilt intresse just för VFU-perioderna. Min forskning finns just nu i projektet ” Att vara handledare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarprogrammet”. 


Jag undervisar företrädesvis på lärarprogrammet. Där är jag kursansvarig för UK2; Utveckling och lärande för F-6, för första samt avslutande VFU-kurs F-6. Jag håller också föreläsningar om lärande på Speciallärar-och specialpedagogprogrammen samt föreläser i ”gamla” lärarutbildningen om lärares arbete i praktiken. På masterprogrammet i Pedagogiskt arbete är jag kursansvarig för 2 kurser; Undervisning och lärande och Pedagogiskt arbete i teori och praktik. Dessutom handleder jag arbeten på olika nivåer och i olika program.

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Ann-Sofi Wedin, Glenn Hultman, Jan Schoultz (2012)

Pedagogisk forskning i Sverige , Vol.17 , s.81-98

Publikationer

2014

Glenn Hultman, Ann-Sofi Wedin (2014) Handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer: skapandet av lärprocesser in-situ Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, s. 138-157
Ann-Sofi Wedin (2014) Från lärarstuderande till lärare: några tankar om handledning och utveckling av yrkeskunnande Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, s. 145-157
Ann-Sofi Wedin, Ann-Marie Markström, Kristina Hellberg (Redaktörskap) (2014) Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman

2012

Glenn Hultman, Jan Schoultz, Ann-Sofi Wedin, Per Lindqvist, Ulla-karin Nordänger, Henrik Hegender (2012) Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: Yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap Resultatdialog 2012, s. 93-99
Glenn Hultman, Ann-Sofi Wedin, Jan Schoultz (2012) Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder: Handledning och överföring av yrkeskunnande Didaktisk Tidskrift, Vol. 22, s. 335-358

Uppdrag 

  • Biträdande avd.chef på PeDi
  • Ledamot i Institutionsstyrelsen på IBL
  • Ledamot i UK-rådet
  • Ansvarig för samverkansgruppen på PeDi
  • Ledamot i Forum för skolsamverkan och Rådet för skolsamverkan 

Samverkan

Representant för LiU i projektet Försöksverksamhet med övningsskolor 

Nätverk

Nätverket Lärares liv och arbete

Utmärkelser 

Årets lärarutbildare på lärarprogrammet 2007

Relaterade medarbetare

Undervisning