Fotografi av Lotta Holme

Lotta Holme

Universitetslektor

Presentation

Jag arbetar med undervisning och forskning inom specialpedagogik och är programansvarig utbildningsledare för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen. Jag är utbildad ämneslärare i svenska, historia och geografi och disputerad i Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Mina intressen inom forskning och undervisning är specialpedagogiska begrepp och perspektiv, funktionshinder i ett historiskt perspektiv och specialpedagogiskt arbete och organisation för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Undervisning

Jag undervisar främst inom Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen och har kursansvar för kurserna Specialpedagogik – kunskapsområde och forskningsfält, Lärande och utveckling, Möjligheter, hinder och utmaningar i lärande samt Examensarbete. Jag håller även introduktionsföreläsningar om specialpedagogik som kunskaps- och verksamhetsområde samt specialpedagogiska begrepp och perspektiv på ämneslärar-, grundlärar- och förskollärarprogrammen samt inom kompletterande lärarutbildningar (KPU, VAL och ULV).

Forskningsprojekt

Elevassistenters uppdrag i svensk skola: Hur går det och enligt vem? Finansiär: Vetenskapsrådet 2024-2026 tillsammans med Helene Elvstrand, Henrik Lindqvist och Nedzad Mesic.

Publikationer

2023

Kristin Westerholm, Lotta Holme, Jessica Isaksson, Sara Sjöberg (2023) En komplett och nyanserad karta: Om eleveri pedagogiska kartläggningar Venue Vidare till DOI

2020

Henrik Lindqvist, Rickard Östergren, Lotta Holme (2020) Resurspersonal i skolan: vad visar forskningen? Venue, Vol. 18 Vidare till DOI
Henrik Lindqvist, Rickard Östergren, Lotta Holme (2020) Elevassistenter i skolan: En forskningsöversikt Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, s. 114-137 Vidare till DOI

2019

Lars Ahrenberg, Henrik Danielsson, Staffan Bengtsson, Hampus Arvå, Lotta Holme, Arne Jönsson (2019) Studying Disability Related Terms with Swe-Clarin Resources
Lotta Holme, Alma Memisevic (2019) Inkludering som utmaning och möjlighet Skola och samhälle

Forskning

Undervisning

Organisation