Fotografi av Anton Käll

Anton Käll

Postdoktor

Min forskning fokuserar på hur uppfattningen av den sociala världen påverkar människors mående samt på att utveckla hjälpinsatser när detta skapar problem. Metoderna som används är dels internetbaserade interventioner, dels experimentella studier.

Den sociala världen och psykisk (o)hälsa

Den sociala världen och hur den uppfattas har stor betydelse för förståelsen av många former av psykisk ohälsa

Min forskning fokuserar på att förstå den sociala världens roll för psykisk (o)hälsa. Mitt främsta forskningsintresse är att förstå fenomenet ensamhet och varför det blir ett bestående problem för vissa människor. I min doktorsavhandling undersökte jag om internetbaserade psykologiska behandlingar kan vara till hjälp för denna grupp. Med hjälp av forskargruppens tidigare kunskaper om internetbaserade behandlingar har vi skapat och testat två interventioner som riktar sig mot ensamhet. En av dessa är baserad på kognitiv beteendeterapi (CBT) och den andra använder sig av en annan en form av psykoterapi som kallas interpersonell psykoterapi (IPT).

För närvarande är jag ansvarig för en experimentell studie där man studerar hur morfin påverkar social kognition.

Publikationer

2024

Noemi Seewer, Andrej Skoko, Anton Käll, Gerhard Andersson, Thomas Berger, Tobias Krieger (2024) Predictors and moderators of outcome of ICBT for loneliness with guidance or automated messages - A secondary analysis of a randomized controlled trial Internet Interventions, Vol. 35, Artikel 100701 Vidare till DOI

2023

Anton Käll, Gerhard Andersson (2023) Knowledge acquisition following internet-based cognitive behavioural therapy for loneliness-A secondary analysis of a randomised controlled trial Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Vol. 81, Artikel 101872 Vidare till DOI
Gerhard Andersson, Anton Käll, Simon Juhlin, Carl Wahlstrom, Edvard de Fine Licht, Simon Färdeman, Anna Franck, Anna Tholcke, Karin Nachtweij, Emma Fransson, Kristofer Vernmark, Mikael Ludvigsson, Matilda Berg (2023) Free choice of treatment content, support on demand and supervision in internet-delivered CBT for adults with depression: A randomized factorial design trial Behaviour Research and Therapy, Vol. 162, Artikel 104265 Vidare till DOI
Verena Schneider, Tom Norris, Manjula Nugawela, Emma Dalrymple, Dougal Hargreaves, Anton Käll, Kelsey McOwat, Roz Shafran, Terence Stephenson, Laila Xu, CLoCk Consortium Members (2023) Loneliness Trajectories, Associated Factors and Subsequent Health in Children and Young People During the COVID-19 Pandemic: A National Matched Cohort Study Psychology Research and Behavior Management, Vol. 16, s. 4461-4477 Vidare till DOI
Tom Cawthorne, Anton Käll, Sophie Bennett, Elena Baker, Gerhard Andersson, Roz Shafran (2023) The development and preliminary evaluation of Cognitive Behavioural Therapy (CBT) for Chronic Loneliness in Young People. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Vol. 51, s. 414-431, Artikel PII S1352465823000231 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation