Psykologiska behandlingsmetoder som hjälp mot oönskad ensamhet

Även om ensamhet är en vanlig upplevelse i tidsbegränsad form så håller den för vissa i sig över lång tid. Hur kommer sig detta och vad kan vi göra för att hjälpa denna grupp?

Min forskning fokuserar på om internetbaserad psykologisk behandling kan vara till hjälp för människor som känner sig ensamma över en längre period och som upplever detta som ett problem. Med hjälp av forskningsgruppens tidigare kunskap kring internetbehandling har vi utvecklat och testat två behandlingsprogram mot ensamhet.

Ett av dessa bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), medan det andra istället är baserat på en psykoterapiform som heter interpersonell psykoterapi (IPT).

Utöver att utvärdera effekterna av dessa program är vi också intresserade av att förstå hur gruppen som söker hjälp i våra studier ser ut, speciellt kopplat till symptom på psykisk ohälsa. Hur vanligt är detta bland de som söker hjälp? Finns det specifika subgrupper med distinkta symptomprofiler?

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll