Fotografi av Anton Käll

Anton Käll

Postdoktor

Min forskning fokuserar på hur uppfattningen av den sociala världen påverkar människors mående samt på att utveckla hjälpinsatser när detta skapar problem. Metoderna som används är dels internetbaserade interventioner, dels experimentella studier.

Den sociala världen och psykisk (o)hälsa

Den sociala världen och hur den uppfattas har stor betydelse för förståelsen av många former av psykisk ohälsa

Min forskning fokuserar på att förstå den sociala världens roll för psykisk (o)hälsa. Mitt främsta forskningsintresse är att förstå fenomenet ensamhet och varför det blir ett bestående problem för vissa människor. I min doktorsavhandling undersökte jag om internetbaserade psykologiska behandlingar kan vara till hjälp för denna grupp. Med hjälp av forskargruppens tidigare kunskaper om internetbaserade behandlingar har vi skapat och testat två interventioner som riktar sig mot ensamhet. En av dessa är baserad på kognitiv beteendeterapi (CBT) och den andra använder sig av en annan en form av psykoterapi som kallas interpersonell psykoterapi (IPT).

För närvarande är jag ansvarig för en experimentell studie där man studerar hur morfin påverkar social kognition.

Publikationer

2024

Noemi Seewer, Andrej Skoko, Anton Käll, Gerhard Andersson, Maike Luhmann, Thomas Berger, Tobias Krieger (2024) Efficacy of an Internet-based self-help intervention with human guidance or automated messages to alleviate loneliness: a three-armed randomized controlled trial Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 6569 Vidare till DOI
Noemi Seewer, Andrej Skoko, Anton Käll, Gerhard Andersson, Thomas Berger, Tobias Krieger (2024) Predictors and moderators of outcome of ICBT for loneliness with guidance or automated messages - A secondary analysis of a randomized controlled trial Internet Interventions, Vol. 35, Artikel 100701 Vidare till DOI

2023

Tom Cawthorne, Anton Käll, Sophie Bennett, Elena Baker, Emily Cheung, Roz Shafran (2023) Do single-case experimental designs lead to randomised controlled trials of cognitive behavioural therapy interventions for adolescent anxiety and related disorders recommended in the National Institute of Clinical Excellence guidelines? A systematic review JCPP Advances, Vol. 3, Artikel e12181 Vidare till DOI
Anton Käll, Cecilia Olsson Lynch, Kajsa Sundling, Tomas Furmark, Per Carlbring, Gerhard Andersson (2023) Scheduled support versus support on demand in internet-delivered cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder: Randomized controlled trial Clinical Psychology in Europe, Vol. 5 Vidare till DOI
Anton Käll, Gerhard Andersson (2023) Internet-based cognitive behavioral therapy for loneliness Handbook of Cognitive Behavioral Therapy by Disorder: Case Studies and Application for Adults, s. 175-183

Forskning

Nyheter

Organisation