Den sociala världen och psykisk (o)hälsa

Den sociala världen och hur den uppfattas har stor betydelse för förståelsen av många former av psykisk ohälsa

Min forskning fokuserar på att förstå den sociala världens roll för psykisk (o)hälsa. Mitt främsta forskningsintresse är att förstå fenomenet ensamhet och varför det blir ett bestående problem för vissa människor. I min doktorsavhandling undersökte jag om internetbaserade psykologiska behandlingar kan vara till hjälp för denna grupp. Med hjälp av forskargruppens tidigare kunskaper om internetbaserade behandlingar har vi skapat och testat två interventioner som riktar sig mot ensamhet. En av dessa är baserad på kognitiv beteendeterapi (CBT) och den andra använder sig av en annan en form av psykoterapi som kallas interpersonell psykoterapi (IPT).

För närvarande är jag ansvarig för en experimentell studie där man studerar hur morfin påverkar social kognition.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Nyheter

Organisation