Fotografi av Åsa Svenfelt

Åsa Svenfelt

Universitetslektor

Lektor i samhällsplanering. Forskar om långsiktig planering för hållbar konsumtion och rättvis omställning till hållbara samhällen.

Långsiktig planering för hållbara och rättvisa framtider

Min forskning handlar om långsiktig planering för hållbar och rättvis omställning.

Jag är docent i hållbar utveckling och framtidsstudier. Jag utforskar vilka strategier, lösningar och förändringar som kan behövas för att åstadkomma hållbar samhällsutveckling. I min forskning använder jag ofta deltagande framtidsstudier som verktyg, både för att visualisera och analysera vägar mot hållbara framtider samt för att hantera osäkerheter i långsiktig samhällsplanering.

För tillfället fokuserar forskningen på projekt om hållbar konsumtion kopplade till forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption.

I projektet ”Practices” ska förändringar och åtgärder som skulle kunna möjliggöra hållbar konsumtion testas i praktiken. Det handlar till exempel om att följa ett antal hushåll när de testar att konsumera mer hållbart, för att förstå bättre vad som hindrar och möjliggör en sådan omställning. Ett annat exempel är att undersöka om arbetstidsförkortning skulle kunna främja både välbefinnande och hållbar konsumtion.

I projektet ”Frames” undersöker vi vad hållbar konsumtion kan vara och borde vara i framtiden enligt olika grupper och utifrån olika perspektiv. Vi organiserar visionsworkshops för att möjliggöra skapandet av nya berättelser om konsumtion och sätt att leva i framtiden. De kommer att hållas i olika kommuner och regioner i Sverige, och i samhällen i olika delar av världen.

I projektet kommer även medel för konstnärer att lysas ut, och deras tolkningar av hållbar konsumtion i framtiden kommer så småningom att visas i en utställning på Virserums konsthall. I projektet "Changing the game of consumption" (Projektledare: universitetslektor Ola Leifler) utvecklas ett rollspel i megaformat, för 100-200 personer. I spelet får spelarna utforska olika sätt att planera för hållbar konsumtion genom att de tilldelas en roll relaterat till omställningen. Genom spelformatet skapas diskussion och reflektion om vilka roller olika aktörer kan ha, och hur de påverkar varandra och vilken sorts omställning som skerl. Megagame-formatet är en storskaliga sociala simulering, som baseras på forskning inom Mistra Sustainable Consumption.

Publikationer och sociala medier

Publikationer

Publikationer i DiVA

Forskningsportaler

ORCID

Sociala medier

Twitter

LinkedIn

Aktuell forskning

Mitt forskningsfält

Nyheter