23 mars 2023

Projektet ”Att smälta polariseringen – megaspel för nya narrativ om en hållbar framtid” har fått 10 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Det är ett av sex projekt från LiU som fick medel från stiftelsen. CKS deltar i projektet genom Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling och framtidsstudier. 

Från projektet "Att vända strömmen", där megaspel användes för att öka kunskapen om hur energisystemets nuvarande utformning och framtida omvandling påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat. Thor Balkhed

Syftet med projektet är att utveckla en spelbaserad metod, så kallad megaspel, eller megagames, för att få till konstruktiva dialoger och fånga upp berättelser i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle. Det handlar bland annat om roller för stad och landsbygd i omställningsarbetet.

Åsa Svenfelt, framtidsforskare och universitetslektor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, är en av projektdeltagarna. Hennes uppgift är bland annat att få med framtidsperspektivet i projektet. Det kan handla om att tänka kring alternativa framtider och att låta olika människors perspektiv om framtiden få plats i spelet.

– En viktig uppgift för mig tror jag blir att fånga upp och föra in perspektiv på vad som skulle kunna hända i framtiden, säger Åsa Svenfelt.

Nya och annorlunda perspektiv

I metoden megaspel är det viktigt att vända och vrida på befintliga perspektiv. Som deltagare i ett megaspel kan du få en helt annan roll än din vanliga. Det skulle till exempel kunna handla om en vegan som får spela rollen som köttproducent eller en politiker som blir näringslivsidkare och behöver tänka kring nya affärsmodeller.

– Jag är inte expert på megaspel utan har blivit introducerad till den här typen av spel av Ola Leifler. Det jag tycker är så bra är att deltagarna får ta sig an en roll och utmana sina egna tankar om hur omställning ska gå till. Det är ett lekfullt sätt att ta sig an frågor om klimatomställning och hållbarhet som ibland annars kan kännas lite tungt och trögt, menar Åsa Svenfelt.

Samverkan med föreningar och organisationer

Projektet leds av huvudsökanden professor Björn Johansson och universitetslektor Ola Leifler på Institutionen för datavetenskap, IDA. Båda har erfarenhet av projekt där spel och övningar använts som metod för att förstå komplexa fenomen. Deras erfarenheter har lett dem till att börja undersöka hur megagames kan användas för att stimulera bättre samtal kring omställning och ge deltagarna i spelet större förståelse för att komplexa ämnen där många olika perspektiv måste förstås samtidigt.

– Att undersöka sätt att bryta polariseringen mellan stad och land i omställningsfrågan kommer att vara en särskilt viktig del i projektet. Megaspelsformatet gör att deltagarna konstruktivt måste hantera de utmaningar som uppstår i omställningsarbetet vilket förhoppningsvis leder till ökad dialog och reflektion, säger Björn Johansson.

---------------------------------

Fakta

I projektet, som löper på tre år deltar även Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet. För att hitta deltagare med olika perspektiv som kan delta i utvecklingen av det nya megaspelet samarbetar forskarna med olika föreningar och organisationer som Naturskyddsföreningen, Plockhugget, Lokal utveckling Sverige, Coompanion, Agtech2030, Hultabygdens kretsloppsförening, kooperativet Macken samt Bygdegårdarnas riksförbund.

Familjen Kamprads stiftelse stödjer miljö- och hållbarhetsforskning med 150 miljoner kronor fördelat på tolv universitet, högskolor och forskningsinstitut. Totalt sett får 28 forskningsprojekt medel för att bidra med ny kunskap som leder till en mer hållbar framtid.

Fler nyheter från CKS

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

en väg in och ut från en rondell

Har storleken betydelse? Det beror på, säger ny forskning om kommundelningar

Svenska kommuner står inför stora utmaningar och det har under en tid funnits en stark tro på att bästa lösningen är att slå ihop kommuner. Nu visar en färsk studie från CKS av bl.a. Gissur Ó Erlingsson att delningar av kommuner  kan ha bättre effekt.

en man i rutig skjorta och kavaj vid ett konferensbord

Möt CKS nya ordförande Niklas Borg

I januari togs beslut om en ny styrelse på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Den nya styrelsen, som är vald på en period av tre år, leds av Niklas Borg, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköpings kommun.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.