Åsa Svenfelt vill bidra med forskning för en hållbar och rättvis omställning

Hennes yrkesbana startade i restaurangbranschen men sedan sadlade hon om och slog in på den naturvetenskapliga banan. Idag är Åsa Svenfelt forskare och docent i hållbar utveckling med inriktning på framtidsstudier. Hon är också ny universitetslektor i samhällsplanering på CKS, Centrum för kommunstrategiska studier på Linköpings universitet.

Bild på universitetslektor Åsa Svenfelt Åsa Svenfelt är ny universitetslektor i samhällsplanering på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.  Marie-Louise Elebring

Åsa Svenfelt kommer närmast från en forskartjänst på KTH där hon även disputerade med sin avhandling som handlar om strategier för att hantera osäkerhet i planering för hållbar utveckling. Innan det läste hon systemekologi på Stockholms universitet.  Nu börjar hon sin nya tjänst som universitetslektor på CKS där hon hoppas få ett mer regionalt perspektiv på sin forskning. 

Vi ställde några frågor till CKS nya medarbetare:

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om långsiktig planering för hållbar och rättvis omställning. Det innebär att jag lägger mycket fokus på strategier, lösningar och förändringar som behövs för att åstadkomma hållbar samhällsutveckling. För tillfället handlar forskningen mest om hur hållbar konsumtion skulle kunna åstadkommas, och vad det kan innebära.

Vad inom det området är det som intresserar dig?

– Att den här typen av forskning är inriktad på förändring! Samhället behöver förändras på ett eller annat sätt om vi ska undvika de värsta klimatscenarierna, andra miljökatastrofer och sociala orättvisor. Om min forskning kan bidra till att skapa diskussion om vilken framtid vi vill ha i stället och hur vi kan komma dit så känns det som att jag gör någon nytta.

Vilka är de största utmaningarna?

– En utmaning är att förändringen går så långsamt. Det finns många ljuspunkter och tecken på omställning, men det går långsamt. En annan utmaning är att få till en omställning som är rättvis och inkluderande. Jag skulle gärna se att fler perspektiv på vad hållbar omställning är kommer fram, och att omställningsfrågor inkluderar och/eller anpassas till människors och platsers olika förutsättningar. 

Varför valde du att söka dig till CKS? 

– Jag fick kännedom om CKS genom seminarier jag deltagit i. Här finns gemensamma forskningsintressen och samverkan med samhällsaktörer är viktig, precis som i min egen forskning. Jag har också fått ett väldigt bra intryck av Linköpings universitet som arbetsplats genom uppdrag jag haft som sakkunnig. 

Till sist, vad ser du mest fram mot i ditt nya jobb?

– Jag ser fram emot många saker! Att lära känna mina nya kollegor, att utveckla nya samarbeten, att lära känna regionen och de hållbarhetsutmaningar som finns och förstå hur mina perspektiv kan bidra. 


Om Åsa Svenfelt
Aktuell: Som ny universitetslektor i samhällsplanering på CKS
Bakgrund: Uppvuxen på Ekerö utanför Stockholm. Har tillbringat somrarna i trakterna runt Ljungsbro utanför Linköping. 
Bor: Stockholm
Utbildning: Fil.mag. examen i systemekologi från Stockholms universitet
Gör helst en ledig dag: Har många intressen men är allra helst utomhus och vandrar eller fixar med olika projekt i trädgården på sitt torp. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Fler nyheter från CKS

Senaste nytt från LiU