Undervisning och pedagogisk utveckling

Jag undervisar inom maskinelement, produktutveckling och hydraulik. Jag är även inblandad i examensarbeten på kandidat- och masternivå, både som handledare och examinator. Kurser som jag undervisar i:

  • Maskinelement – examinator, föreläsare och lektionsassistent
  • Konstruktionsmetodik och produktutveckling – lektionsassistent
  • Hydrauliska servosystem – lektionsassistent
  • Examensarbeten på kandidat- och masternivå – examinator och handledare

 

Utöver detta arbetar jag även med pedagogisk utveckling på institutionen. Målet är att tentor i framtiden ska skrivas helt digitalt. Det förväntas underlätta för studenterna, snabba upp rättningsprocessen och minska pappersanvändningen. 

Akademiska meriter

  • Teknologie doktor i Fluida och mekatroniska system, Linköpings universitet, 2015
  • Teknologie licentiat i Fluida och mekatroniska system, Linköpings universitet, 2013
  • Teknologie master i Maskinteknik, Linköpings universitet, 2009

Utmärkelser

  • Gyllene Skiftnyckeln, framröstad av Maskinsektionen till årets lärare år 2013.
  • Ingeströmska stiftelsen, tilldelades stipendium för studiebesök utomlands år 2010, 80 000 kr.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2016

2015

2014

Nyheter Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll