Fotografi av Bengt Ragnemalm

Bengt Ragnemalm

Koordinator

Jag arbetar med prototyputveckling och teknisk support inom området medicinskt teknik, främst inom elektronik, mekanik och optik men även inom andra områden. 

Forskningsingenjör & teknisk support

De teknikområden jag arbetar mest med är elektronik och sensorer. Jag har också uppdrag som involverar mekanik, CNC-bearbetning, friformsteknik, optik, limning och material och andra områden som är relevanta för framtagning av medicintekniska prototyper.
 

Jag har även handlett uppemot 20 exjobb och forskat inom töjningsbara ledare och tryckgivare med mikrofluidikteknik. Jag har också varit med och grundat företagen Minovi (nu Linkura) och Emotra AB.

Publikationer

2021

Elisabeth Klint, Stina Mauritzon, Bengt Ragnemalm, Johan Richter, Karin Wårdell (2021) FluoRa - a System for Combined Fluorescence and Microcirculation Measurements in Brain Tumor Surgery 2021 43RD ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE & BIOLOGY SOCIETY (EMBC), s. 1512-1515 Vidare till DOI

2009

Linda Rattfält, Christer Ahlström, Martin Eneling, Bengt Ragnemalm, Peter Hult, M. Lindén, Per Ask (2009) A platform for physiological signals including an intelligent stethoscope 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering: ECIFMBE 2008 23–27 November 2008 Antwerp, Belgium, s. 1038-1041 Vidare till DOI

2006

Jonas Pettersson, Bengt Ragnemalm, Lars-Göran Lindberg (2006) A Wireless PPG Sensor Applied Over the Radial Artery - A Pilot Study E-Health - Proceedings of Med-e-Tel 2006: The International Trade Event and Conference for eHealth, Telemedicine and Health ICT, s. 199-202

Medarbetare

Organisationstillhörighet