IT/Informationssystem

Min forskning och undervisning handlar om organisering, styrning och kontroll av IT/Informationssystem i olika verksamheter.

Mer eller mindre alla verksamheter och organisationer och de som agerar i dessa är i dagsläget beroende av väl fungerande IT/Informationssystem. Historiskt har IT/Informationssystem ofta anskaffats genom egenutveckling eller inköp av licensbaserade system. Dessa har sedan i sin tur ofta hanterats av en IT avdelning eller någon med speciellt intresse för IT. I takt med att IT och Informationssystem har utvecklats så har även sättet att förse sig med IT/Informationssystem förändrats.I dagsläget levereras allt mer av detta som en tjänst och detta har gjort att spelplanen har förändrats radikalt.

Min forskning och undervisning upprätthåller sig runt frågeställningar som kan härledas från denna radikala omställning, som exempel på frågor jag finner intressanta är till exempel: Hur integrationen av data/information mellan olika system hanteras när denna återfinns i olika system, och vem har ansvar för att helheten fungerar? Frågeställningar runt detta område inkluderar både utveckling, införande, användning och effekter av IT/Informationssystem, men även att verksamheten som sådan utvecklas i samklang när sammanhanget och kontexten i allt högre grad innebär att anskaffandet och användandet av IT/Informationssystem alltmer sker som ett inköp och användande av tjänster.

Forskningsprogram

Utbildning

Korta fakta

CV

  • Docent i Informatik vid Institutionen för Informatik , Ekonomihögskolan, Lunds Universitet (2011)
  • Universitetslektor vid Institutionen för Informatik, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet (2009 - 2019)
  • Post Doc vid Center for Applied ICT (CAICT); Copenhagen Business School (2007 – 2009)
  • Fil. dr. i informationssystemutveckling, IDA, LiU (2007)

Organisation