Fotografi av Björn Johansson

Björn Johansson

Biträdande professor

Verksamheters beroende av väl fungerande Informationssystem ökar hela tiden. Min forskning och undervisning handlar om hur verksamheter utvecklas genom organisering, styrning och kontroll av digitalisering och verksamhetsstödjande Informationssystem.

IT/Informationssystem

Min forskning och undervisning handlar om organisering, styrning och kontroll av IT/Informationssystem i olika verksamheter.

Mer eller mindre alla verksamheter och organisationer och de som agerar i dessa är i dagsläget beroende av väl fungerande IT/Informationssystem. Historiskt har IT/Informationssystem ofta anskaffats genom egenutveckling eller inköp av licensbaserade system. Dessa har sedan i sin tur ofta hanterats av en IT avdelning eller någon med speciellt intresse för IT. I takt med att IT och Informationssystem har utvecklats så har även sättet att förse sig med IT/Informationssystem förändrats.I dagsläget levereras allt mer av detta som en tjänst och detta har gjort att spelplanen har förändrats radikalt.

Min forskning och undervisning upprätthåller sig runt frågeställningar som kan härledas från denna radikala omställning, som exempel på frågor jag finner intressanta är till exempel: Hur integrationen av data/information mellan olika system hanteras när denna återfinns i olika system, och vem har ansvar för att helheten fungerar? Frågeställningar runt detta område inkluderar både utveckling, införande, användning och effekter av IT/Informationssystem, men även att verksamheten som sådan utvecklas i samklang när sammanhanget och kontexten i allt högre grad innebär att anskaffandet och användandet av IT/Informationssystem alltmer sker som ett inköp och användande av tjänster.

Forskningsprogram

Publikationer

2023

Andrea Morichetta, Robert Andrei Buchmann, Kurt Sandkuhl, Ulf Seigerroth, Marite Kirikova, Charles Møller, Peter Forbrig, Anne Gutschmidt, Ana-Maria Ghiran, Alessandro Marcelletti, Felix Härer, Björn Johansson (Redaktörskap) (2023) Joint Proceedings of the BIR 2023 Workshops and Doctoral Consortiumco-located with 22nd International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2023)
Amirhossein Gharaie, Björn Johansson (2023) Exploring the role of aggregators in the ecosystem of energy flexibility Joint Proceedings of the BIR 2023 Workshops and Doctoral Consortiumco-located with 22nd International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2023)
Björn Johansson, Fredrik Waldau, Oskar Åhlström (2023) What needs making Information Systems Integration successful in the case of Mergers and Acquisition CENTERIS – International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN – International Conference on Project MANagement / HCist – International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2022, s. 619-625 Vidare till DOI
Malin Granath, Johanna Sefyrin, Björn Johansson (2023) The smart meter as a boundary object-insights from an empirical case European Conference on Information Systems (ECIS) 2023
Shashini Rajaguru, Björn Johansson, Malin Granath (2023) Exploring Smart Meters: What We Know and What We Need to Know Perspectives in Business Informatics Research, s. 105-120 Vidare till DOI

Utbildning

Korta fakta

CV

  • Docent i Informatik vid Institutionen för Informatik , Ekonomihögskolan, Lunds Universitet (2011)
  • Universitetslektor vid Institutionen för Informatik, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet (2009 - 2019)
  • Post Doc vid Center for Applied ICT (CAICT); Copenhagen Business School (2007 – 2009)
  • Fil. dr. i informationssystemutveckling, IDA, LiU (2007)

Organisation