Presentation

Camilla Forsell är lektor i utvärderingsmetodik och visualisering och arbetar på avdelningen Medie- och Informationsteknik, MIT. Hon är också studierektor och vice avdelningschef. Camilla har en magisterexamen i kognitionsvetenskap från Linköpings universitet 2003, och en doktorsexamen i människa-datorinteraktion från Uppsala universitet 2007. Hon har arbetat på Linköpings universitet sedan 2007 och som lektor sedan 2013.

Forskning

Huvudfokus i Camillas forskning är grundforskning inom visualisering och användarcentrerad utvärdering. Ett fokusområde i forskningen är utveckling och validering av ny utvärderingsmetodik och dess tillämpningar inom visualisering. Ett annat fokusområde är användarcentrerad utvärdering av visuella metoder för högdimensionell data, främst inom informationsvisualisering och utvärdering av multimodal interaktion. Hon arbetar också med utvärdering inom områden som medicinsk visualisering och haptik.

Undervisning

Camilla undervisar främst på civilingenjörsprogrammet i medieteknik (MT) men även på kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation (GDK). Hon är kursansvarig för kurserna Kommunikation och användargränssnitt och Strukturerade metoder för användarupplevelse (UX). Camilla har också inslag i kurser som Informationsvisualisering och Elektronisk publicering och handleder och examinerar examensarbeten. På forskarutbildningen ger hon kursen Användarcentrerad utvärdering i visualisering.

 

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Relaterad information