Fotografi av Camilla Forsell

Camilla Forsell

Universitetslektor, Vice avdelningschef

Presentation

Camilla Forsell är lektor i utvärderingsmetodik och visualisering och arbetar på avdelningen Medie- och Informationsteknik, MIT. Hon är också studierektor och vice avdelningschef. Camilla har en magisterexamen i kognitionsvetenskap från Linköpings universitet 2003, och en doktorsexamen i människa-datorinteraktion från Uppsala universitet 2007. Hon har arbetat på Linköpings universitet sedan 2007 och som lektor sedan 2013.

Forskning

Huvudfokus i Camillas forskning är grundforskning inom visualisering och användarcentrerad utvärdering. Ett fokusområde i forskningen är utveckling och validering av ny utvärderingsmetodik och dess tillämpningar inom visualisering. Ett annat fokusområde är användarcentrerad utvärdering av visuella metoder för högdimensionell data, främst inom informationsvisualisering och utvärdering av multimodal interaktion. Hon arbetar också med utvärdering inom områden som medicinsk visualisering och haptik.

Undervisning

Camilla undervisar främst på civilingenjörsprogrammet i medieteknik (MT) men även på kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation (GDK). Hon är kursansvarig för kurserna Kommunikation och användargränssnitt och Strukturerade metoder för användarupplevelse (UX). Camilla har också inslag i kurser som Informationsvisualisering och Elektronisk publicering och handleder och examinerar examensarbeten. På forskarutbildningen ger hon kursen Användarcentrerad utvärdering i visualisering.

 

Publikationer

2022

Malin Stahlgren, Camilla Forsell, Jenny Drott (2022) Information needs in patients with bladder cancer undergoing radical cystectomy - A qualitative review with thematic synthesis European Journal of Oncology Nursing, Vol. 61, Artikel 102231 Vidare till DOI
Niklas Rönnberg, Camilla Forsell (2022) Questionnaires assessing usability of audio-visual representations

2021

Åsa Svensson, Camilla Forsell, Jonas Lundberg, Niklas Rönnberg (2021) Automation, teamwork, and the feared loss of safety: Air traffic controllers' experiences and expectations on current and future ATM systems 32nd European Conference on Cognitive Ergonomics: Designing Virtual and Physical Interactive Systems, ECCE 2021, s. -8, Artikel 10 Vidare till DOI

2020

Daniel Jönsson, Albin Bergström, Camilla Forsell, Rozalyn Simon, Maria Engström, Susanna Walter, Anders Ynnerman, Ingrid Hotz (2020) VisualNeuro: A Hypothesis Formation and Reasoning Application for Multi-Variate Brain Cohort Study Data Computer graphics forum (Print), Vol. 39, s. 392-407 Vidare till DOI

2019

Daniel Jönsson, Albin Bergström, Camilla Forsell, Rozalyn Simon, Maria Engström, Anders Ynnerman, Ingrid Hotz (2019) A Visual Environment for Hypothesis Formation and Reasoning in Studies with fMRI and Multivariate Clinical Data Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Organisation