Fotografi av Camilla Skoglund

Camilla Skoglund

Förste forskningsingenjör

Vi forskar om ateroskleros, inflammation och obalansen i immunförsvaret hos hjärt-kärlpatienter. Vi studerar hur inflammation, stress och kortisol påverkar de vita blodkropparnas funktion och proportion hos patienter med kranskärlssjukdom.

Immunförsvaret vid kranskärlssjukdom

Vårt generella mål är att öka kunskapen om det förändrade immunförsvaret hos patienter med kranskärlssjukdom och därmed öka möjligheten att skräddarsy behandlingar och behandla sjukdomsorsaken snarare än symtomen.

De metoder jag framför allt använder är:

  • Molekylärbiologiska metoder, så som RNA/DNA-isolering, realtids-PCR och droplet digital PCR
  • Cellisolering och cellodling
  • Flödescytometri
  • ELISA
  • Olika metoder för analys av neutrophil extracellular traps (NETs)

Om mig

CV

  • Civilingenjör i Teknisk Biologi 2001
  • Medicine doktorsexamen 2011

Publikationer

2022

2021

2020

Forskning

Kollegor

Organisation